3. Optymalne wykorzystanie energii elektrycznej do oświetlenia dróg szybkiego ruchu

Optimal use of energy for lighting high traffic roads
 Robert Jędrychowski
efektywność energetyczna, instalacje oświetleniowe, sieć dystrybucyjna
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat można obserwować stały rozwój sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. Procesowi temu towarzyszy wypracowanie i wdrożenie nowych standardów projektowania i realizacji instalacji oświetlenia drogowego. Standardy te opierają się na precyzyjnych wymaganiach norm oświetleniowych oraz wymogach prawa energetycznego obowiązującego w kraju. Wraz ze wzrostem liczby instalacji oświetleniowych coraz większe znaczenie ma koszt zakupu energii elektrycznej niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Dlatego dużą uwagę przy projektowaniu i eksploatacji oświetlenia drogowego przywiązuje się do takich cech jak możliwość sterowania pracą instalacji oraz jej efektywność energetyczna.