2. Dobór parametrów magazynów energii do pokrycia rocznej krzywej zapotrzebowania we współpracy z farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi

Energy storage parameters selection to cover annual demand curve in cooperation with wind and photovoltaic farms
 Sylwester Adamek, Marek Wancerz
system elektroenergetyczny, bilansowanie, źródła odnawialne, magazyny energii
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono metodę optymalizacji parametrów globalnego magazynu energii, który ma wpłynąć na zmniejszenie mocy niezbilansowania pomiędzy zapotrzebowaniem a potencjalnymi możliwościami generacji w źródłach konwencjonalnych i odnawialnych. Dla rozważanego, polskiego modelu systemu elektroenergetycznego, prognozowanego na rok 2040 wskazano jak możliwości magazynowania energii pozwolą na efektywne rozwiązywanie problemów wynikających ze zmienności generacji w źródłach OZE.