3. Doświadczenia z rocznej eksploatacji pierwszej w Polsce mikrosieci energetycznej

Experience from year operation of first Polish microgrid
 Łukasz Kordas, Adam Adamek
mikrosieć, odnawialne źródła energii, praca wyspowa, bilans energetyczny, samowystarczalność energetyczna, decentralizacja
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Artykuł opisuje rezultaty i doświadczenia z rocznej eksploatacji pierwszej w Polsce mikrosieci energetycznej. W artykule wyjaśniono zasadę działania mikrosieci na przykładzie instalacji pilotażowej Grupy TAURON. Oprócz tego poddano analizie profile produkcji energii przez źródła odnawialne i sumaryczne profile zapotrzebowania w obrębie instalacji, z uwzględnieniem zmian w ujęciu rocznym i dobowym. W sposób skrótowy omówiono zalety płynące z wykorzystania mikrosieci m.in. zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawa lokalnych parametrów energii elektrycznej.