2. Koncepcja prognozowania bilansu mocy elektrycznej na potrzeby sektora energetyki

Concept of forecasting electric power balance for needs of energy sector
 Michał Pietrzak, Tomasz Samotyjak
prognozowanie bilansu mocy elektrycznej, sztuczne sieci neuronowe
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Konieczność prognozowania bilansu mocy elektrycznej wynika z generacji odnawialnych źródeł energii oraz obciążenia mocą czynną. Prognoza generacji możliwa jest poprzez zastosowanie pomiarów meteorologicznych, natomiast prognoza obciążenia poprzez wykorzystanie urządzeń pomiarowych zainstalowanych u odbiorców (np. liczniki AMI). Zastosowanie pomiarów meteorologicznych do różnych celów w energetyce jest możliwe dzięki temu, że na słupach sieci 110 kV, na obszarze działania kilku operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD), zostało zainstalowanych ponad trzysta kilkadziesiąt punktów pomiarowych, z których na bieżąco, co 15 minut, do centralnych dyspozycji mocy każdego z OSD są przesyłane bieżące parametry pogodowe. Takie jak prędkość i kierunek wiatru, natężenie promieniowania słonecznego czy temperatura otoczenia. Wraz z większą ilością danych pomiarowych możliwe jest zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania bilansu mocy elektrycznej. W artykule przedstawiono koncepcję metody krótkoterminowego prognozowania bilansu mocy elektrycznej, uwzględniającą propagację ich zmian przy wykorzystaniu sieci neuronowych. Podano także sposób wykorzystywania tych prognoz na potrzeby systemów elektroenergetycznych.