9. Środki smarowe dla elektrowni wiatrowych

Lubricants for offshore wind power plants
 Agnieszka Skibińska, Dariusz Sacha
elektrownie wiatrowe, energia odnawialna, olej bazowy, smar
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Odnawialne źródła energii rozwijają się na całym świecie, w szczególności w Unii Europejskiej znacznie szybciej niż konwencjonalne. Energetyka wiatrowa jest obecnie najmniej oddziałującym na środowisko dostępnym źródłem wytwarzania energii. Turbiny wiatrowe to złożone maszyny składające się z wielu ruchomych części, które regularnie poddawane są ekstremalnym obciążeniom, ciśnieniom i naprężeniom. Ponieważ wszystkie te części wymagają smarowania, do utrzymania pojedynczej turbiny może być potrzebnych wiele produktów. Różne prędkości obrotowe, obciążenia, parametry geometryczne i funkcje poszczególnych węzłów tarcia turbin wiatrowych, wymagają stosowania różnych środków smarowych. Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat elektrowni wiatrowych lądowych jak również morskich oraz opisuje różne rodzaje środków smarowych niezbędnych do zapewnienia mało obsługowej i bezawaryjnej pracy turbin.