8. Optymalizacja procesu wywozu węgla poprzez przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym – studium przypadku

Optimization of coal removal process through reconstruction of railway traffic control devices - case study
 Zygmunt Łukaszczyk, Przemysław Granieczny
urządzenia sterowania ruchem kolejowym, komputerowe, mechaniczne
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym doprowadziła do optymalizacji procesu wywozu węgla poprzez ograniczenie ilości błędów generowanych przez pracowników. Nastąpiła znaczna poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie kosztów prowadzenia ruchu oraz utrzymania infrastruktury kolejowej. Zmiana urządzeń sterowania ruchem kolejowym z przekaźnikowych na komputerowe przyczyniła się do kontroli nad stanem urządzeń srk, stanami awaryjnymi poprzez pozyskiwanie informacji w stanie rzeczywistym. System umożliwia wprowadzanie poleceń do systemu i równocześnie kontroluje czy owe polecenia są prawidłowe pod względem formalnym.