7. Bezpośredni wychwyt dwutlenku węgla z powietrza aktualny stan i kierunek badań

Direct carbon dioxide capture from the air. Current status and direction of research
 Janusz Kotowicz, Kamil Niesporek
sekwestracja dwutlenku węgla, DAC, separacja membranowa, transformacja energetyczna, dwutlenek węgla, Power-to-X
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W niniejszym artykule dokonano przeglądu literaturowego dotyczącego technologii bezpośredniego wychwytu dwutlenku węgla z powietrza, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia takie jak badania nad opracowaniem wysoce efektywnych sorbentów, ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, współpraca ze źródłami OZE w ramach technologii Power-to-X czy oddziaływanie sorbentów na środowisko naturalne. Przedstawiono również aktualny stan projektów realizujących DAC. Zwrócono uwagę na konieczność rozwoju tej technologii, szczególnie mając na uwadze zachodzącą transformację energetyczną. Poruszono również problematykę energochłonności procesu.