6. Termomodernizacja jako mechanizm poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej

Thermomodernization as mechanism for improving energy and ecological efficiency
 Krzysztof Szczotka, Jakub Szymiczek, Jacek Zimny, Mieczysław Struś
efektywność energetyczna, termomodernizacja, audyt energetyczny, energia końcowa, energia użytkowa
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Poprawa efektywności energetycznej i racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów energii w obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię to obszary, do których Polska przywiązuje dużą wagę. Walka ze zmianami klimatycznymi zaczyna się teraz, ponieważ we współczesnym społeczeństwie to budynki są głównymi konsumentami energii. Oszczędzanie energii poprzez wyłączanie światła, używanie energooszczędnych urządzeń i żarówek pozwala zaoszczędzić na rocznych kosztach energii i obniża emisję CO2, a dobra izolacja i nowoczesne okna to tylko niektóre z wielu sposobów na zmniejszenie emisji i wysokości rachunków za ogrzewanie lub/i chłodzenie. W artykule przedstawiono aspekty poprawy efektywności energetycznej budynku przychodni zdrowia w Mszanie Dolnej poprzez zastosowanie kompleksowej termomodernizacji przegród zewnętrznych. Można stwierdzić, że dzięki termomodernizacji przegród zewnętrznych, najbardziej wrażliwych i nieszczelnych w obiekcie, czyli ścian zewnętrznych pod i nad ziemią wraz z dachem wentylowanym, udało się zaoszczędzić 53% energii cieplnej w budynku, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Poprawa wskaźników efektywności energetycznej waha się od 37% do prawie 60%, a redukcja emisji CO2 poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię zużywaną w budynku na poziomie blisko 50%.