Projekt autonomicznej stacji do doraźnej naprawy rowerów zasilanej instalacją paneli fotowoltaicznych

Design of autonomous station for bicycle repair powered by photovoltaic panels installation
Mariola Jureczko, Paweł Nowak, Michał Jurczyk, Bartosz Stanek, Dominik Leszczewski, Piotr Nowak, Paweł Szychliński, Franciszek Szendera

  Streszczenie
  W artykule przedstawiono projekt autonomicznej stacji do doraźnej naprawy rowerów zasilanej instalacją paneli
  fotowoltaicznych. W ramach badań wykonano model stacji w oprogramowaniu PVsyst photovoltaic software, dzięki któremu
  możliwe było wykonanie bilansu energetycznego obiektu, optymalizacja rozmiaru dobranych komponentów oraz czasu pracy
  instalacji na przestrzeni roku kalendarzowego. Przedstawiono również porównanie zacienienia miejsca montażu stacji
  uzyskane za pomocą zdjęć oraz symulacji numerycznych. Przeprowadzona analiza efektywności wykazała, iż zaprojektowana
  instalacja PV zapewni pracę stacji w sezonie rowerowym. W artykule zaprezentowano również projekt wykonanej konstrukcji
  wraz z zastosowanymi rozwiązaniami modułów fotowoltaicznych.

  Wkrótce.