5. Projekt autonomicznej stacji do doraźnej naprawy rowerów zasilanej instalacją paneli fotowoltaicznych

Design of autonomous station for bicycle repair powered by photovoltaic panels installation
 Mariola Jureczko, Paweł Nowak, Michał Jurczyk, Bartosz Stanek, Dominik Leszczewski, Piotr Nowak, Paweł Szychliński, Franciszek Szendera
odnawialne źródła energii, panele fotowoltaiczne, PVsyst photovoltaic software
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono projekt autonomicznej stacji do doraźnej naprawy rowerów zasilanej instalacją paneli fotowoltaicznych. W ramach badań wykonano model stacji w oprogramowaniu PVsyst photovoltaic software, dzięki któremu możliwe było wykonanie bilansu energetycznego obiektu, optymalizacja rozmiaru dobranych komponentów oraz czasu pracy instalacji na przestrzeni roku kalendarzowego. Przedstawiono również porównanie zacienienia miejsca montażu stacji uzyskane za pomocą zdjęć oraz symulacji numerycznych. Przeprowadzona analiza efektywności wykazała, iż zaprojektowana instalacja PV zapewni pracę stacji w sezonie rowerowym. W artykule zaprezentowano również projekt wykonanej konstrukcji wraz z zastosowanymi rozwiązaniami modułów fotowoltaicznych.