Strategia wodorowa w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich

Hydrogen strategy in Poland and in selected European countries
Oliwia Baszczeńska, Kamil Niesporek

  Streszczenie
  Energetyka wodorowa to sektor rozwijający się bardzo dynamicznie w ostatnich latach. Wzrost emisji
  szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery przyczynił się do realizacji zielonej transformacji mającej na celu
  zapobiegać negatywnym skutkom środowiskowym. W artykule przedstawiono najważniejsze punkty strategii wodorowej
  w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich. Wodór jako paliwo przyszłości ma bardzo duży potencjał energetyczny,
  a głównym czynnikiem ograniczającym są nie ujednolicone regulacje prawne dotyczące jego produkcji, magazynowania
  i dalszego wykorzystania.

  Wkrótce.