2. Strategia wodorowa w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich

Hydrogen strategy in Poland and in selected European countries
 Oliwia Baszczeńska, Kamil Niesporek
strategia wodorowa, wodór, odnawialne źródła energii, regulacje prawne, energetyka wodorowa
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Energetyka wodorowa to sektor rozwijający się bardzo dynamicznie w ostatnich latach. Wzrost emisji szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery przyczynił się do realizacji zielonej transformacji mającej na celu zapobiegać negatywnym skutkom środowiskowym. W artykule przedstawiono najważniejsze punkty strategii wodorowej w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich. Wodór jako paliwo przyszłości ma bardzo duży potencjał energetyczny, a głównym czynnikiem ograniczającym są nie ujednolicone regulacje prawne dotyczące jego produkcji, magazynowania i dalszego wykorzystania.