1. Zmiana profilu rynkowej ceny energii elektrycznej w Polsce w okresie intensywnej ekspansji instalacji odnawialnych źródeł energii

The electricity market price change in Poland during a period of intensive expansion of renewable energy sources
 Peczkis Grzegorz, Przybyła Grzegorz, Zahorulko Andrey
zużycie energii elektrycznej, rynek energii elektrycznej w Polsce, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono zmianę profilu rynkowej ceny energii elektrycznej w Polsce do jakiej doszło w latach 2019-2022. Opisano podstawowe mechanizmy mające wpływ na wytwarzanie, sprzedaż, dystrybucję, bilansowanie i bezpieczeństwo na krajowym rynku energii elektrycznej. Wyjaśniono główne powody zmiany profilu rynkowej ceny energii elektrycznej w okresie wzmożonej ekspansji odnawialnych źródeł energii (OZE).