10. Zastosowanie przemysłowej tomografii komputerowej do wspomagania badań materiałów geopolimerowych

Application of industrial computed tomography to support research of geopolymer materials
 Marek Ochowiak, Karol Prałat, Justyna Ciemnicka, Magdalena Matuszak, Artur Koper, Roberto Ercoli, Sylwia Włodarczak, Andżelika Krupińska, Tomasz Zawilski
przemysłowa tomografia komputerowa, badania materiałowe, struktura wewnętrzna, geopolimery
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Istnieje wiele czynników, które wpływają na technologię wytwarzania materiałów budowlanych. Geopolimery są innowacyjnymi materiałami budowlanymi, pozwalającymi na redukcję emisji CO2 nawet o 80%, jak również obniżenia energochłonności ich otrzymywania w stosunku do betonu cementowego. Do ich produkcji są wykorzystywane kruszywa i surowce odpadowe. W praktyce produkcja geopolimerów bez pewnej liczby wadliwych sztuk jest niemożliwa, ale dąży się do minimalizacji strat poprzez stosowanie różnego rodzaju aparatów kontrolno-pomiarowych. Przemysłowa tomografia komputerowa (CT) okazuje się bardzo pomocna w badaniach wewnętrznej struktury wyrobu. Jest to nowoczesna, nieniszcząca metoda diagnostyczna, łącząca badania rentgenowskie z nowoczesną technologią komputerową. We współpracy z firmą ITA przeprowadzono badania geopolimerów wykorzystując w tym celu mikrotomograf rentgenowski Phoenix Vtomex S marki Waygate Technologies. Badania metodą tomografii komputerowej umożliwiają bezinwazyjną jakościową ocenę materiału oraz przeprowadzenie zaawansowanych analiz materiałowych na uzyskanych danych objętościowych. Jedną z głównych zalet CT jest możliwość rekonstrukcji przestrzennej badanego obiektu do trójwymiarowego modelu oraz zobrazowanie jego całej objętości i wewnętrznych struktur. W pracy przedstawiono zasadę działania tomografu komputerowego oraz jego wszechstronne wykorzystanie do badań defektoskopowych, ilościowych i badaniach metrologicznych. Na przykładach kostek geopolimerowych pokazano, jakie możliwości daje przemysłowa tomografia komputerowa.