9. Analiza termiczna paliwa węglowego

Thermal analysis of coal fuel
 Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Adam Gnatowski
model matematyczny, badania termiczne, węgiel
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Pomiary termiczne znajdują zastosowanie w analizie rozkładu różnych materiałów. Umożliwiają one, m.in. badanie przemian fizycznych i chemicznych substancji, zachodzących pod wpływem zmiany temperatury, oznaczenie składu fazowego i chemicznego materiału, badanie kinetyki poszczególnych etapów procesów termicznych prowadzonych w różnych atmosferach. W niniejszej pracy zaprezentowano przykładowe wyniki matematycznego modelu procesów cieplnych zachodzących w przykładowej próbce węgla kamiennego, poparte wynikami badań termicznych TG/DTG/DSC dla rozpatrywanego paliwa.