8. Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Buk

Possibilities for use geothermal energy in Poland - modernisation of the district heating system in the town of Buk
 Jacek Zimny, Mieczysław Struś, Jakub Szymiczek, Krzysztof Szczotka
geotermia, elektrociepłownia geotermalna, ciepłownia geotermalna, ORC, Kalina, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy (SPCDM), dublet geotermalny
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Artykuł przedstawia projekt wykorzystania potencjalnych zasobów geotermalnych w mieście i gminie Buk. W pierwszych rozdziałach przedstawione są warunki geotermalne dla analizowanego regionu oraz potencjalne zbiorniki geotermalne umożliwiające efektywną eksploatacje wód termalnych. W mieście Buk są to zbiorniki jury dolnej, triasu dolnego oraz permu dolnego. Przedstawiona została głębokość i technologia wykonania dwuotworowego systemu dubletu geotermalnego. W kolejnych rozdziałach przedstawione są technologie sprężarkowych pomp ciepła umożliwiające maksymalizację wykorzystania ciepła geotermalnego. Na zakończenie przedstawione są potencjalne moce cieplne uzyskane z odwiertu i potencjalny efekt ekologiczny.