8. Badania termiczne wierzby energetycznej

Thermal analysis of energy willow
 Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Adam Gnatowski, Marcin Gajek, Magdalena Szumera
badania termiczne, wierzba energetyczna, emisja gazów
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Z uwagi na ogólnoświatową sytuację energetyczną, a także coraz bardziej restrykcyjne regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska i emisji zanieczyszczeń do atmosfery, niezwykle ważne jest coraz intensywniejsze wdrażanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Istotnym staje się zatem ciągłe rozpoznawanie zachowania różnego rodzaju biomasy w procesach termicznych. W niniejszej pracy autorzy przedstawili analizę badań termicznych TG/DTG/DSC/EGA dla wierzby energetycznej (Salix viminalis L.).