5. Charakterystyki pracy połączonej farmy wiatrowej i fotowoltaicznej

Performance characteristics of combined wind farm and photovoltaic
 Oliwia Baszczeńska, Kamil Niesporek
odnawialne źródła energii, farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, transformacja energetyczna
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono metodologie wyznaczania charakterystyk instalacji składającej się z farmy wiatrowej i fotowoltaicznej. Do ich wyznaczenia zaproponowano wykorzystanie charakterystyk bezwymiarowych obu farm. Wyznaczono wskaźniki wykorzystania mocy dla różnych okresów czasowych zarówno dla pojedynczych działających farm jak i zintegrowanej instalacji. Zwrócono uwagę na możliwość współpracy obu farm z uwzględnieniem ich dolin wytwórczych. Wykazano, że w zintegrowanej instalacji odnawialnej spadek udziału mocy farmy wiatrowej może przyczynić się do zwiększenia stabilności generacji energii.