4. Analiza pracy 100 kW instalacji fotowoltaicznej

Analysis of the operation of a 100 kW photovoltaic installation
 Oliwia Baszczeńska, Kamil Niesporek
odnawialne źródła energii, farmy fotowoltaiczne, energia słoneczna
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono analizę pracy 100 kW instalacji fotowoltaicznej znajdującej się w Gliwicach na dachu budynku Politechniki Śląskiej. Obejmuje ona określenie rocznej produkcji energii z elektrycznej, a także wyznaczenie wskaźników znamionowej mocy. Ponadto wyznaczono natężenie promieniowania słonecznego oraz nasłonecznienie. W artykule również zdefiniowano oraz przybliżono problem występowania luk pomiarowych podczas pracy instalacji, które mogą mieć istotny wpływ na wyniki końcowe.