1. Wpływ regulacji środowiskowych na krajowy sektor energetyczny – ujęcie analityczne

Impact of environmental regulations on national energy sector - analytical approach
 Mariusz Kudełko
sektor energetyczny, miks energetyczny, koszty zewnętrzne
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Celem artykułu jest określenie wpływu unijnych regulacji środowiskowych na krajowy sektor elektroenergetyczny. Ponadto, starano się skonfrontować ich skuteczność i efektywność z koncepcją internalizacji kosztów zewnętrznych. Narzędziem wykorzystywanym w badaniach jest model równowagi cząstkowej, umożliwiający planowanie rozwoju polskiego sektora elektroenergetycznego. Analizowane były dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz "bazowy" zakłada stopniową dekarbonizację polskiego sektora energetycznego. W drugim scenariuszu "ext" struktura produkcji energii jest wynikiem internalizacji kosztów zewnętrznych. Wyniki badań wskazują, że konieczne zmiany strukturalne stanowić będą duże wyzwanie dla gospodarki. Elektrownie węglowe będą drastycznie wycofywane i zastępowane przez technologie odnawialne i energię jądrową. Wyniki pokazują, że inwestycje w nowe moce wytwórcze energii elektrycznej – głównie OZE – w okresie 2020-2035 mieszczą się w przedziale 2500-4000 MW/rok, a koszty inwestycji szacowane są średnio na około 2,3 mld Euro/ rok.