5. Rozszerzona analiza statystyczna wyników pomiarów natężenia promieniowania słonecznego

Extended statistical analysis of the results of solar radiation intensity measurements
 Sławomir Andrzej Torbus, Karolina Mroczyńska, Joanna Kreft-Korda, Sławomir Grabarczyk
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję rozszerzonej analizy statystycznej wyników pomiarów (dyskretnych sygnałów pomiarowych o charakterze losowym). Sposób jej przeprowadzania zilustrowano przykładem, w którym użyto wyników pomiarów natężenia promieniowania słonecznego. Uzyskane rezultaty pozwoliły na sformułowanie własności proponowanej metody analizy statystycznej oraz wniosków dotyczących określania wpływu pary wodnej na natężenie promieniowania słonecznego, w kontekście pozyskiwania energii elektrycznej przy użyciu ogniw fotowoltaicznych.