8. Wykorzystanie widma szumu kawitacyjnego do badania wodnego roztworu wielkocząsteczkowego polimeru

Using spectrum of cavitation noise to test water solution of molecular polymerial polymer
 Romuald Redzicki, Piotr Szulc, Andrzej Sitka, Tomasz Tietze, Daniel Smykowski
kawitacja, roztwór wielkocząsteczkowy, fala ultradźwiękowa
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono badania eksperymentalne na podstawie, których uzyskano charakterystyki widmowe dla różnych natężeń ultradźwięków dla wody oraz wodnego roztworu PAA WF1 (-CH2-CHCONH2-CH2-)n n=30 tys.÷50 tys., (masa cząsteczkowa 4,4*10^6 g/mol) o stężeniach 0,25% i 0,1%. Eksperyment miał na celu zbadanie zależności intensywności kawitacji i obszaru największych zmian w charakterystykach widma szumu kawitacyjnego od natężenia ultradźwięków. Również przeprowadzono badania polegające na nadźwiękawianiu badanego roztworu ze stałym natężeniem ultradźwięków. Celem tych badań była obserwacja zmian zachodzących w obłokach kawitacyjnych oraz zmian charakterystyk widma szumu kawitacyjnego wraz ze zmianą właściwości roztworu poddanego ciągłemu działaniu fali ultradźwiękowej.