3. Przegląd metod oczyszczania biogazu do biometanu

Review of methods of purifying biogas to biomethane
 Magda Podgórska, Piotr Narloch
biogaz, biometan, stopnie oczyszczania biogazu, uzdatnianie biogazu do biometanu, rodzaje metod uzdatniania
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono jak pogłębiające się zmiany klimatu wpływają na działania ograniczające emisje gazów cieplarnianych. W ciągu ostatnich kilku lat można zaobserwować duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, które są alternatywą dla paliw kopalnych. Całkiem niedawno uważano, iż uzdatnianie biogazu jest niepotrzebne i ekonomicznie nieuzasadnione. Pogląd ten uległ zmianie pod wpływem bardzo szybkiego postępu technologii uzdatniania oraz ich upowszechnienia. W niniejszym artykule dokonano przeglądu technologii oczyszczania biogazu do biometanu. Dzięki uzdatnieniu biogaz może zostać zastosowany jako biopaliwo w transporcie lub wprowadzony do dystrybucyjnej sieci gazowej. Takie zastosowanie biometanu może sprawić, że w niedalekiej przyszłości zacznie odgrywać decydującą rolę w bilansie energetycznym.