2. Modelowanie i testowanie współpracy instalacji fotowoltaicznej z siecią elektroenergetyczną w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

Modelling and testing interaction of photovoltaic installation with power grid in conditions similar to real ones
 Robert Jędrychowski
Smart Grid, instalacje PV, sieć dystrybucyjna
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Wzrost popularności instalacji fotowoltaicznych przyniósł nowe wyzwania techniczne obserwowane w sieciach elektroenergetycznych nN. Popularność ta przełożyła się również na dużą różnorodność instalowanych inwerterów charakteryzujących się różną funkcjonalnością. Taka sytuacja wymaga ciągłego monitorowania zmian zachodzących na rynku inwerterów w celu optymalnego dostosowania ich możliwości technicznych do wymagań operatorów sieci dystrybucyjnej (OSD). Aby móc badać wszystkie aspekty współpracy instalacji PV z siecią elektroenergetyczną, w laboratorium Katedry Elektroenergetyki Politechniki Lubelskiej powstało dedykowane stanowisko badawcze. W artykule przedstawione zostaną możliwości funkcjonalne stanowiska oraz jego potencjalne walory techniczne i naukowe. W tym celu opisane zostaną przykładowe badania zrealizowane w laboratorium oraz badania planowane w najbliższej przyszłości.