7. Wpływ butanolu lub butanolu i etanolu wprowadzonych do benzyny na właściwości przeciwstukowe paliwa

Effect of butanol or butanol and ethanol included in gasoline on the anti-knock properties of fuel
 Kornel Dybich, Tomasz Łaczek
benzyna, butanol, etanol, liczba oktanowa badawcza i motorowa, właściwości użytkowe benzyn
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Artykuł przedstawia ocenę wpływu butanolu, etanolu lub mieszaniny butanolu i etanolu wprowadzonych do benzyny na właściwości przeciwstukowe utworzonych paliw. Oznaczenie podczas badań stopnia zmian liczby oktanowej badawczej (LOB) i motorowej (LOM) w próbkach paliw badawczych zawierających różne stężenia butanolu lub mieszanin butanolu i etanolu, pozwoliły wskazać w oparciu o otrzymane wyniki optymalny poziom alkoholi w benzynach przy których zachowane są odpowiednie właściwości przeciwstukowe przygotowanych paliw, w odniesieniu do wymagań odpowiednich norm. Przeprowadzone badania pozwoliły również przedstawić pozytywny i negatywny wpływ alkoholi na jakość badanych paliw, pracę i eksploatację benzynowego silnika spalinowego.