4. Analiza wpływu zastosowania odnawialnych źródeł energii na charakterystykę energetyczną budynku jednorodzinnego

Analysis of impact application of renewable energy sources on energy characteristics of a single-family building
 Krzysztof Szczotka, Jakub Szymiczek, Piotr Michalak
charakterystyka energetyczna, odnawialne źródła energii, energia pierwotna, końcowa, użytkowa
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Przedstawiono analizę wpływu zastosowania odnawialnych źródeł energii na charakterystykę energetyczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wskazania rozwiązania optymalnego pod względem efektywności energetycznej oraz zapotrzebowania obiektu na nieodnawialną energię pierwotną, energię końcową oraz użytkową spełniając obowiązujące warunki techniczne z 2021 r. Ponadto przedstawiono szereg wariantów modernizacyjnych związanych z urządzeniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii tj. kotły na biomasę, kolektory słoneczne, sprężarkowe pompy ciepła i instalację fotowoltaiczną. Każdy z wariantów podlegał ocenie wpływu ich zastosowania na wskaźniki charakterystyki energetycznej budynku (EP, EK, EU). Konkludując wszystkie wyniki obliczeń pozwoliły na określenie optymalnego pod względem efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej wariantu, pozwalającego na osiągnięcie zeroenergetyczności budynku.