3. Doświadczenia z realizacji pierwszej w Polsce mikrosieci energetycznej

Experiences from implementation of first Polish microgrid
 Adam Adamek, Łukasz Kordas
mikrosieć, odnawialne źródła energii, inwestycja, projektowanie, budowa
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Celem opracowania jest opisanie doświadczeń z realizacji pierwszej w Polsce mikrosieci energetycznej. Instalacja została zbudowana w Bytomiu. W opracowaniu opisane są wnioski płynące z głównych etapów inwestycyjnych, takich jak przygotowanie dokumentacji, projektowanie, dostawa komponentów, budowa i uruchomienie instalacji. Cały proces nie odbiegał od standardowego procesu budowlanego dotyczącego źródeł wytwarzania energii, ale z uwagi na dużą złożoność i innowacyjność instalacji mikrosieci, napotykał wyzwania, które nie pojawiają się przy budowie klasycznych źródeł OZE. Największe wyzwania dotyczyły otoczenia formalno-prawnego, natomiast kluczowym dla powodzenia całego projektu był etap opracowania założeń technicznych mikrosieci.