1. Metody obniżania napięcia w sieciach z mikroinstalacjami PV – symulacje w programie PowerFactory

Methods of reducing voltage in power grids with PV microinstallations – simulations in PowerFactory
 Klara Janiga
generacja rozproszona, mikroinstalacje fotowoltaiczne, wzrost napięcia
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Jednym z negatywnych skutków wprowadzania do sieci niskiego napięcia (nN) rozproszonych źródeł energii jest nadmierny wzrost napięcia. W artykule opisano wymogi kodeksu sieci RfG nałożone na mikroinstalacje fotowoltaiczne, mające na celu zapobiegać przekroczeniom dopuszczalnego poziomu napięcia w sieci. Wpływ zmian wprowadzonych w RfG zaprezentowano w dobowych symulacjach wykonanych w programie PowerFactory dla przykładowej sieci niskiego napięcia. Wyniki zestawiono z efektami metody niestosowanej dotąd w sieciach nN – regulacji napięcia w transformatorze pod obciążeniem. Symulacje pokazują, że choć RfG wprowadza pozytywne zmiany, to sterowanie napięciem może być bardziej efektywne, gdy tryb pracy Q(U) falowników połączy się z pracą podobciążeniowego przełącznika zaczepów transformatora.