4. Ocena zasadności podjęcia badań nad procesem pozyskiwania paliw wykorzystaniu instalacji zgazowania biomasy oraz elektrolizerów wysokotemperaturowych

Assessment of validity of undertaking research on fuel production process with the use of biomass gasification installations and high-temperature electrolysers
 Jakub Ochmann, Michał Jurczyk, Hamed Ghiasirad, Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska
metanol, zgazowanie, biomasa, elektroliza, wodór
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono tezy związane z oceną zasadności podjęcia badań nad procesem pozyskiwania paliw przy wykorzystaniu instalacji zgazowania biomasy oraz elektrolizerów wysokotemperaturowych. Opisano założenia dotyczące podjętej tematyki, przedstawiono schemat technologiczny zaproponowanego rozwiązania systemowego jak i przedstawiono plany realizacji badań.