15. Dobór strumienia masy wody chłodzącej dla bloku kondensacyjnego przy zmiennym obciążeniu

 Rafał Laskowski, Adam Smyk
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono metody doboru strumienia masy wody chłodzącej przepływającego przez skraplacz przy zmiennym obciążeniu bloku kondensacyjnego. Wraz ze wzrostem strumienia masy wody chłodzącej następuje wzrost oporów przepływu i mocy dostarczonej do pompy wody chłodzącej. Z drugiej strony wzrost strumienia masy wody chłodzącej powoduje obniżenie się ciśnienia kondensującej pary, co prowadzi do wzrostu mocy generowanej w części niskoprężnej turbiny. Zmiana strumienia masy wody chłodzącej ma wpływ na osiągi skraplacza, części niskoprężnej turbiny i pompy wody chłodzącej, dlatego analizie poddano układ składający się z tych elementów. Określenie optymalnego strumienia masy wody chłodzącej przy zmiennym obciążeniu dokonano biorąc pod uwagę trzy funkcje celu: maksymalizację mocy bloku, minimalizację strumienia generacji entropii i funkcję ujmującą jednoczesny wpływ mocy bloku i generacji entropii (wariant pośredni).