14. Symulacja w czasie rzeczywistym złożonej niskonapięciowej sieci elektroenergetycznej z generacją rozproszoną

 Maciej Fajfer
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule poruszono kwestię możliwości symulacji w czasie rzeczywistym złożonego układu elektrycznego. Wykorzystano obliczenia współbieżne i sekwencyjne w kontekście użytego wielordzeniowego procesora DSP. Położono też nacisk na zagadnienia implementacji sprzętowo-programowej modelu matematycznego w odniesieniu do wygodnej dla użytkownika modyfikacji schematu symulowanego układu i parametrów eksperymentu symulacyjnego. Celem prowadzonych prac jest skonstruowanie cyfrowego symulatora układów elektrycznych pracującego w czasie rzeczywistym i pozwalającego na współpracę z rzeczywistymi obiektami technicznymi.