12. Wnioskowanie o nadmiernym zużyciu energii na podstawie metody sum skumulowanych

 Izabela Sadowska
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule autorka zaprezentowała możliwość wykorzystania metody sum skumulowanych do bieżącego zarządzania energią. Metoda sum skumulowanych wykorzystuje jako wartości porównawcze wskaźniki wyznaczane na podstawie charakterystyk energetycznych procesów. Metoda ma przede wszystkim mieć zastosowanie do wczesnego wykrywania i eliminowania nadmiernego, nieracjonalnego zużycia nośników energii oraz zmian w prowadzonej gospodarce energetycznej. Podstawą do zastosowania metody sum skumulowanych jest pomiar wartości nośnika energii i wielkości charakteryzujących proces produkcyjny w przyjętych odcinkach czasu. Ideą proponowanej metody jest ujawnienie trendów kumulowania niewielkich odchyłek wskaźników rzeczywistych od wzorcowych w czasie.