8. Uwarunkowania rozwoju produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych

 Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Produkcja energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych systematycznie rośnie. Coraz częściej uważa się, że w długiej perspektywie zastąpią one tradycyjne źródła energii, jakimi są paliwa kopalne oraz energetyka jądrowa. Celem artykułu jest identyfikacja czynników technicznych i ekonomicznych warunkujących rozwój produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych. Zwrócono uwagę na zasoby surowcowe (konwencjonalne i odnawialne), wady i zalety odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz wpływ polityki energetycznej państwa na rozwój produkcji energii na bazie tych źródeł.