7. Wybrane aspekty optymalizacji mikrosystemu elektroenergetycznego wykorzystującego odnawialne źródła energii i technologie kogeneracji

 Konrad Zuchora, Piotr Miller
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Artykuł prezentuje systemowe podejście do optymalizacji instalacji, które wykorzystują jednostki generacji rozproszonej. Publikacja udostępnia wyniki badań oraz doświadczenia zebrane w trakcie prowadzonych prac nad ekonomiczną optymalizacją mikrosystemu elektroenergetycznego. Przedmiotem niniejszej pracy jest minimalizacja sumarycznych, operacyjnych kosztów energii w dwudziestoczterogodzinnym cyklu, która uwzględnia ograniczenia systemowe. Optymalizacja przeznaczona jest dla instalacji, w których możliwa jest dwukierunkowa wymiana energii cieplnej i elektrycznej z nadrzędnymi sieciami energetycznymi. W prowadzonych badaniach zostały zauważone i poddane pod dyskusję problemy, towarzyszące rozwojowi energetyki rozproszonej, prosumenckiej i mikrosystemom. Ponadto badania uwzględniają taryfy cen kupna energii oraz niepewność źródeł odnawialnych.