1. O przekształceniach energetyki i problemach w handlu energią na przykładzie USA
  Józef Szymczyk
 2. Zużycie energii elektrycznej a wzrost gospodarczy
  Ewa Mataczńska
 3. System prawa ochrony środowiska w Polsce
  Aleksandra Łakomiak
 4. Czy dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski przy użyciu LNG przegra z polityką?
  Józef Szymczyk
 5. Niezawodność systemu, dywersyfikacja dostaw i inne problemy polskiego gazownictwa
  Lech Dobrowolski, Andrzej Brol
 6. Elektrociepłownia gazowo-parowa z turbiną parową przeciwprężną – wybrane rezultaty obliczeń
  Janusz Kotowicz, Łukasz Bartela
 7. Duży obiekt szklarniowy jako potencjalny odbiorca dla układu kogeneracyjnego – studium przypadku
  Paweł Bućko, Waldemar Kamrat