1. Uwagi do treści programu rządowego dla przemysłu gazu ziemnego
  Józef Szymczyk
 2. Problemy transformacji polskiego przemysłu gazowniczego
  Lech Dobrowolski, Andrzej Brol
 3. Paliwa gazowe dla energetyki – stagnacja czy rozwój
  Waldemar Kamrat
 4. Kogeneracja gazowa w nowych uwarunkowaniach po implementacji dyrektywy europejskiej
  Paweł Bućko
 5. Jak należy prowadzić gospodarkę w kraju przy wzroście cen paliw na rynku światowym?
  Józef Szymczyk
 6. Normy europejskie w polskich regulacjach prawnych na przykładzie PN EN-12279:2004
  Andrzej Barczyński, Paweł Barczyński
 7. Zapotrzebowanie na energię, efektywne jej wykorzystanie oraz ceny w Polsce i Unii Europejskiej
  Janusz Chojnowski
 8. Modelowanie optymalizacji pracy bloku gazowo parowego
  Michał Wydra
 9. A new method of process identification based on Ziegler Nichols experiment
  Janusz Lichota