1. Czy możliwe jest zbudowanie nowoczesnej energetyki w Polsce bez modernizacji i rozwoju ciepłownictwa sieciowego
  Józef Szymczyk
 2. Prognozy zapotrzebowania na ciepło na terenach o małym stopniu zurbanizowania
  Jan C. Stępień
 3. Teoria konkurencji producentów energii elektrycznej
  Henryk Kaproń
 4. Analiza efektywności ekonomicznej elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym po wprowadzeniu świadectw pochodzenia z wysokosprawnej kogeneracji
  Bolesław Zaporowski
 5. Energetyczne wykorzystanie biomasy drzewnej - przegląd technologii
  Janusz Kotowicz, Łukasz Bartela
 6. Podstawy membranowej separacji gazów
  Janusz Kotowicz, Katarzyna Janusz
 7. Suszenie węgla w elektrowniach
  Janusz Lichota, Zbigniew Plutecki