1. Inteligentne zarządzanie zużyciem energii

 Dariusz Całus, Tomasz Odzimek, Anna Kamińska-Chuchmała

2. Sektorowa analiza efektywności energetycznej

 Janusz Sowiński

3. Efektywność energetyczna w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego

 Waldemar Dołęga

4. Uwarunkowania środowiskowe procesu planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej

 Waldemar Dołęga

5. Straty dobrobytu ekonomicznego na rynku detalicznym energii elektrycznej w Polsce

 Rafał Nagaj

6. Źródła finansowania spółek elektroenergetycznych na przykładzie przedsiębiorstw z USA i Polski

 Wiesław Janik, Artur Paździor

7. Mikrogeneracja – aspekty nieuwzględnione w polskiej legislacji

 Krzysztof Billewicz

8. Dyspozytorskie systemy telekomunikacyjne podziemnego zakładu górniczego

 Antoni Wojaczek

9. Obliczanie nastawień zabezpieczeń pól średniego napięcia - program komputerowy Katalog ZSN

 Piotr Miller, Marek Wancerz

10. Założenia do projektowania marszrut rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii

 Katarzyna Halicka

11. Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych

 Paweł Pijarski, Adam Rzepecki, Michał Wydra

12. Prognozowanie generacji wiatrowej z wykorzystaniem metod lokalnych i regresji nieliniowej

 Tymoteusz Hossa, Wioletta Sokołowska, Karol Fabisz, Agata Filipowska

13. Analiza i porównanie układów energetycznych zawierających węglanowe ogniwo paliwowe

 Marcin Wołowicz, Jarosław Milewski, Krzysztof Badyda

14. Stanowisko do badania kondensacyjnego wymiennika ciepła do odzysku ciepła odpadowego ze spalin

 Tomasz Tietze, Piotr Szulc, Michał Lepszy, Kazimierz Wójs

15. Projektowanie kondensacyjnego wymiennika ciepła odpadowego

 Paweł Rączka, Kazimierz Wójs

16. Aspekty eksploatacji tub LED w świetle wymagań przepisów i norm UE

 Marek Kurkowski, Magdalena Chlewicka, Jarosław Mirowski