Artykuły - pełne wersje

Tytułsortuj malejąco Cena
Efektywność energetyczna na rynku ciepła Rynek110/10 6.00PLN
Efektywność energetyczna pompy ciepła powietrze-woda pracującej w funkcji krzywej regulacji Rynek102/6 6.00PLN
Efektywność energetyczna systemu zaopatrzenia w energię obiektu szpitalnego REC2011/17 6.00PLN
Efektywność energetyczna w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego ZET2014/3 6.00PLN
Efektywność energetyczna w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego Rynek111/4 6.00PLN
Efektywność jednocenowych, wielotowarowych aukcji o niejawnych ofertach: studium przypadku Rynek101/5 6.00PLN
Efektywność suszenia węgla brunatnego w suszarkach o zróżnicowanej ekspansji złoża fluidalnego Rynek108/11 6.00PLN
Effect of the solid recycle system on the hydrodynamic conditions in large-scale circulating fluidized bed boilers Rynek91/19 6.00PLN
Efficiency of brown coal dryer depending on drying method Rynek96/23 6.00PLN
Ekologiczne korzyści spalania węgla w atmosferach modyfikowanych tlenem Rynek103/6 6.00PLN
Ekologiczno-ekonomiczne aspekty produkcji ciepła z różnych paliw i odpadów REC2011/28 6.00PLN
Ekonomiczna ocena efektywności pracy ciepłowni geotermalnej z zastosowaniem absorpcyjnej pompy ciepła Rynek90/17 6.00PLN
Ekonomiczna ocena zasadności zastosowania silnika Stirlinga w układzie kogeneracyjnym opartym na zgazowaniu biomasy Rynek129/11 6.00PLN
Ekonomiczne aspekty pozyskania gazu z formacji łupkowych na podstawie doświadczeń rynku północnoamerykańskiego RG2013/2 6.00PLN
Ekonomiczne aspekty pozyskania gazu z formacji łupkowych na podstawie doświadczeń rynku północnoamerykańskiego Rynek110/22 6.00PLN
Ekonomiczne aspekty w metodyce planowania rozwoju sieci przesyłowej Rynek113/3 6.00PLN
Ekonomiczne i techniczne skutki przepływu mocy biernej z obiektów wyposażonych w zaawansowane układy elektroniczne Rynek151/2 6.00PLN
Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawodności zasilania Rynek105/3 6.00PLN
Ekonomika technologii CCS Rynek95/7 6.00PLN
Eksperymentalna podziemna elektrownia szczytowo pompowa UPSH Rynek158/8 6.00PLN
Eksperymentalna weryfikacja wykorzystania termowizji do wyznaczania mocy cieplnej urządzeń grzewczych REC2012/23 6.00PLN
Eksploatacja biogazowego zespołu kogeneracyjnego w oczyszczalni ścieków Warta S.A. w Częstochowie 0.00PLN
Eksploatacja i rozwój energetyki wiatrowej w Polsce Rynek106/10 6.00PLN
Eksploatacja podsystemu wytwórczego w Polsce w latach 1995-2010 Rynek103/1 6.00PLN
Elastic demand in uplift minimizing pricing scheme: the study of non-convex, network constrained energy market Rynek104/19 6.00PLN
Electricity transmission system operator under Polish law Rynek99/27 6.00PLN
Elektrociepłownia na rynku energii Rynek134/2 6.00PLN
Elektrociepłownia z silnikiem spalinowym zasilanym gazem drzewnym Rynek107/10 6.00PLN
Elektroenergetyka w Polsce –od monopolu do konsolidacji? Rynek89/2 6.00PLN
Elektroenergetyka w warunkach zachodzących procesów globalizacji i regionalizacji Rynek108/2 6.00PLN
Elektrownia oxy z jonową membraną separacyjną - analiza techniczno-ekonomiczna z oszacowaniem ryzyka inwestycyjnego Rynek118/11 6.00PLN
Elektrownia wodna na przepływie wody użytkowej Rynek91/14 6.00PLN
Elektrownie gazowo-parowe z zaawansowanymi technologiami niskoemisyjnymi Rynek133/5 6.00PLN
Elektrownie wiatrowe źródłem energii elektrycznej, czy również mocy? Rynek117/8 6.00PLN
Elementy systemu eksploatacji obiektów krytycznych Rynek142/6 6.00PLN
Emisja tlenków azotu podczas współspalania biomasy stałej i RDF w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej Rynek162/6 6.00PLN
Emisje zanieczyszczeń ze spalania biomasy w chemicznej pętli tlenkowej przy użyciu ilmenitu jako nośnika tlenu RE140/11 6.00PLN
Energetyczna infrastruktura krytyczna w Polsce – perspektywy i zagrożenia Rynek138/9 6.00PLN
Energetyczne aspekty pracy przepompowni ścieków po zastosowaniu systemu bezemisyjnego transportu ścieków BTS w kanalizacji tłocznej Rynek156/11 6.00PLN
Energetyczne porównanie konwencjonalnych metod suszenia gazu ziemnego oraz prezentacja nowych metod RG2011/11 6.00PLN
Energetyczne wykorzystanie odpadów organicznych z przemysłu spożywczego Rynek97/7 6.00PLN
Energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty magazynowania ciepła w systemie ciepłowniczym Rynek155/7 6.00PLN
Energetyczny aspekt zastosowania wstępnej obróbki paliwa w rozpylaczach silników polskiej floty rybackiej RG2013/11 6.00PLN
Energetyka wiatrowa w Polsce – analiza potencjalnych ograniczeń bilansowych i oddziaływania na warunki pracy jednostek konwencjonalnych Rynek93/5 6.00PLN
Energetyka wiatrowa w Polsce – realna ocena możliwości wytwórczych Rynek91/16 6.00PLN
Energetyka wiatrowa w Unii Europejskiej – stan obecny oraz perspektywa roku 2020 Rynek99/6 6.00PLN
Energia bierna a przepisy Unii Europejskiej Rynek111/3 6.00PLN
Energia czy egzergia Rynek90/1 6.00PLN
Energy aspect of vertical integration in agriculture Rynek132/15 6.00PLN
Energy Management of District Heating in Buildings Rynek90/19 6.00PLN

Strony