Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Monitoring IT - czyli jak zdążyć przed użytkownikiem ZET2011/4 6.00PLN
Aktualne trendy w badaniach nad reakcją strony popytowej ZET2011/3 6.00PLN
Analiza i prognoza cen wybranych paliw biomasowych na krajowym rynku energii i UE ZET2011/2 6.00PLN
Komunikacja na lokalnym rynku energii na rzecz bezpieczeństwa energetycznego ZET2011/1 6.00PLN
Analiza ogrzewania podłogowego w budownictwie pasywnym i tradycyjnym ZET2011/13 6.00PLN
Nowoczesne układy pomiarowe - smart metering w warunkach laboratoryjnych ZET2011/6 6.00PLN
Organizacja kanału inżynierskiego w systemach sterowania i nadzoru ZET2011/7 6.00PLN
Mechanizmy finansowania inwestycji energetycznych z różnych źródeł ZET2011/12 6.00PLN
Badania symulacyjne przepływów dwufazowych w instalacji suszącej węgiel brunatny metodą fluidalną ZET2011/11 6.00PLN
Sztuczne sieci neuronowe modelujące obiekt poprzez swoją strukturę ZET2011/10 6.00PLN
Jednofazowy kondycjoner energii elektrycznej – topologia beztransformatorowa ZET2011/9 6.00PLN
Awaryjność sieci elektroenergetycznych średniego napięcia a stopień ich automatyzacji ZET2011/8 6.00PLN
Wpływ zysków wewnętrznych na dokładność oceny sezonowego zużycia ciepła w budynku Rynek97/11 6.00PLN
Analiza wpływu algorytmu regulacji temperatury wewnętrznej w budynku na zużycie ciepła Rynek97/10 6.00PLN
Modelowanie wymiany ciepła w żebrach o złożonych kształtach Rynek97/9 6.00PLN
Badania eksperymentalne stabilności termodynamicznej materiałów zmiennofazowych w aspekcie magazynowania w nich energii Rynek97/8 6.00PLN
Energetyczne wykorzystanie odpadów organicznych z przemysłu spożywczego Rynek97/7 6.00PLN
Analiza termograwimetryczna procesu współspalania węgla i biomasy w atmosferze modyfikowanej Rynek97/6 6.00PLN
Badania węgla brunatnego do suszenia Rynek97/5 6.00PLN
Analiza ekonomiczno – ekologiczna energetycznego wykorzystania wybranych paliw Rynek97/4 6.00PLN
Modelowanie krajowego sektora energetycznego dla różnych systemów dystrybucji uprawnień do emisji CO2 Rynek97/3 6.00PLN
Wpływ prowadzenia membranowego procesu separacji CO2 na efektywność nadkrytycznej elektrociepłowni węglowej REC2011/31 6.00PLN
Potencjał energetyczny i ekonomiczny ograniczenia strat ciepła w lokalnej zbiorowości budynków edukacyjnych Rynek97/12 6.00PLN
Określanie zapotrzebowania na ciepło końcowe budynku mieszkalnego na podstawie krótkotrwałego pomiaru Rynek97/13 6.00PLN
Składniki rozliczeniowe kosztu ogrzewania budynku wielolokalowego w aspekcie poprawności indywidualnych rozliczeń Rynek97/14 6.00PLN
Selection of a fuel processing method for SOFC-based micro-CHP system Rynek97/24 6.00PLN
The possibility to cofire lignite with hard coal and biomass – operational experiences from a large-scale CFBC Rynek97/23 6.00PLN
An analysis of temperature distribution and heat transfer in a large-scale CFB boilers Rynek97/22 6.00PLN
Zmiany w sytuacji majątkowo–finansowej spółek z indeksu wig-energia w latach 2006-2010. Analiza porównawcza Rynek97/21 6.00PLN
Określanie strat obciążeniowych mocy biernej w liniach elektroenergetycznych za pomocą liczb rozmytych Rynek97/20 6.00PLN
Technologie CCS na europejskim rynku energii Rynek97/1 6.00PLN
Wykorzystanie algorytmów regulacji predykcyjnej z modelowaniem rozmytym do optymalizacji zużycia energii przez układy klimatyzacyjne Rynek97/18 6.00PLN
System wsparcia źródeł odnawialnych de lege ferenda - zmieniać, ale jak? Rynek97/17 6.00PLN
U źródeł energii odnawialnej – spojrzenie po „horyzont zdarzeń” Rynek97/16 6.00PLN
Dobór średnicy rurociągów w sieci ciepłowniczej z uwzględnieniem optymalnej prędkości wody sieciowej Rynek97/15 6.00PLN
Przegląd metodyk oceny efektywności inwestycji informatycznych Rynek97/19 6.00PLN

Strony