Artykuły - pełne wersje

Redakcja umożliwia zakup pełnych wersji artykułów opublikowanych na łamach czasopisma Rynek Energii oraz zamieszczonych w materiałach konferencyjnych. Aby dokonać zakupu należy być zalogowanym na stronie lub dokonać rejestracji w momencie gdy zakup dokonywany jest po raz pierwszy. Rozliczenia realizowane są za pośrednictwem systemu Płatności.pl, który umożliwia dokonanie natychmiastowej mikropłatności za artykuł. Ceny podawane są w polskich złotych i są cenami brutto. Zamówienie jest finalizowane natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu mikropłatności. Zakupiony artykuł jest możliwy do pobrania w dowolnym momencie z własnego profilu użytkownika będąc zalogowanym na stronie. W przypadku niepowodzenia tranzakcji lub problemów z realizacją zamówienia prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie.


Tytułsortuj malejąco Cena
Zastosowanie procesów inżynierskich w dziedzinie produkcji żelaza REC2014/15 6.00PLN
2012 - perspektywy uwolnienia rynku gazu w Polsce RG2012/3 6.00PLN
A comparative study on electric and gas engine heat pump Rynek148/12 6.00PLN
A simplified approach to determining thermodynamic parameters and performance of a single-shaft gas turbine engine in off-design conditions Rynek118/17 6.00PLN
A split personality? – differences in people's behavior in the field of energy conservation at home and in the workplace Rynek120/16 6.00PLN
Agregacja wolumenu strat energii elektrycznej w transformatorach dla zadanych obszarów i przedziałów czasowych Rynek99/11 6.00PLN
Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Rynek106/6 6.00PLN
Aktualna sytuacja na europejskim rynku gazu ziemnego ze szczególnym uwzględnieniem krajów sąsiadujących z Polską RG2012/1 6.00PLN
Aktualne trendy w badaniach nad reakcją strony popytowej ZET2011/3 6.00PLN
Aktualne trendy w badaniach nad reakcją strony popytowej oraz możliwości ich implementacji w warunkach krajowych Rynek94/13 6.00PLN
Aktywność polskich firm energetycznych na rynku gazu RG2015/2 6.00PLN
Akumulatory ciepła z przemianą fazową ciało stałe-ciecz Rynek123/8 6.00PLN
Algorytmy wykorzystujące sieci neuronowe do regulacji węzłów ciepłowniczych Rynek91/10 6.00PLN
Allowable Rate of Temperature Changes During Start-up of the Steam Boiler Rynek90/21 0.00PLN
An alternative view at energy efficiency Rynek105/19 6.00PLN
An analysis of temperature distribution and heat transfer in a large-scale CFB boilers Rynek97/22 6.00PLN
An analysis of the use of a Stirling engine in a combined heat and power plant based on biomass gasification Rynek115/19 6.00PLN
An analysis of the use of waste heat from exhaust gases of a brown coal-fired power plant for drying coal Rynek92/25 6.00PLN
An installation for integrated utilisation of coal mine emissions of gas with a high concentration of methane, ventilation air and mine water Rynek101/23 6.00PLN
Analiza zmienności zużycia ciepła w przedszkolu w Białymstoku Rynek108/10 6.00PLN
Analiza awaryjności sieci średniego napięcia wybranych oddziałów OSD Rynek94/16 6.00PLN
Analiza benchmarkingowa w zarządzaniu przedsiębiorstwami energetycznymi Rynek92/10 6.00PLN
Analiza cen energii elektrycznej dla odbiorców komunalnych w wybranych krajach Europy ZET2016/10 6.00PLN
Analiza charakterystyki energetycznej wielkopowierzchniowych budynków handlowych Rynek152/2 6.00PLN
Analiza cieplna i wytrzymałościowa niskociśnieniowych zbiorników do magazynowania wodoru Rynek167/4 6.00PLN
Analiza czasu trwania zakłóceń i wynikających z nich ograniczeń mocy w bloku energetycznym spalającym biomasę Rynek143/6 6.00PLN
Analiza czynników wpływających na ekonomiczną efektywność elektrowni jądrowej Rynek103/3 6.00PLN
Analiza dokładności wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło w budynku użyteczności publicznej na podstawie krótkiego okresu pomiarowego Rynek106/18 6.00PLN
Analiza dokładności wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło w budynku użyteczności publicznej na podstawie krótkiego okresu pomiarowego REC2012/16 6.00PLN
Analiza działania generatora wodoru pracującego w środowisku alkalicznym Rynek142/10 6.00PLN
Analiza długookresowego działania układu grzewczego z gruntową pompą ciepła zasilanego panelami fotowoltaicznymi Rynek157/1 6.00PLN
Analiza efektów rynkowych połączonych systemów elektroenergetycznych Rynek135/1 6.00PLN
Analiza efektywności ekonomicznej nadkrytycznej elektrowni oxy z kotłem CFB i instalacją separacji powietrza z membraną wysokotemperaturową ZET2015/7 6.00PLN
Analiza efektywności ekonomicznej nadkrytycznej elektrowni oxy z kotłem CFB i instalacją separacji powietrza z membraną wysokotemperaturową Rynek117/12 6.00PLN
Analiza efektywności energetycznej oraz rozkładu mocy wyjściowej falownika dla mikroinstalacji fotowoltaicznej w aspekcie procesu projektowania Rynek147/5 6.00PLN
Analiza efektywności pracy układu solarnego wspomagającego kotły węglowe REC2013/5 6.00PLN
Analiza ekonomiczna integracji nadkrytycznej elektrociepłowni węglowej z instalacją separacji CO2 oraz turbiną gazową RG2013/7 6.00PLN
Analiza ekonomiczna rentowności wykorzystania niskotemperaturowego ciepła w bloku ciepłowniczym klasy BC-100 Rynek108/7 6.00PLN
Analiza ekonomiczna stosowania sprężarkowych pomp ciepła w systemach grzewczych Rynek89/12 6.00PLN
Analiza ekonomiczna wykorzystania indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia WT2021 Rynek156/9 6.00PLN
Analiza ekonomiczno – ekologiczna energetycznego wykorzystania wybranych paliw Rynek97/4 6.00PLN
Analiza energetyczna i ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej w wybranym budynku jednorodzinnym Rynek121/12 6.00PLN
Analiza energetyczna i ekonomiczna współpracy instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła Rynek132/11 6.00PLN
Analiza energetyczna instalacji wychwytu CO2 z uwzględnieniem pracy przy zmiennym obciążeniu Rynek110/15 6.00PLN
Analiza energetyczna wykorzystania indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia WT2021 Rynek155/8 6.00PLN
Analiza energii z odnawialnych nośników ZET2015/12 6.00PLN
Analiza funkcjonowania polskiego rynku energii elektrycznej w okresie wprowadzenia stopni zasilania w 2015 roku Rynek123/1 6.00PLN
Analiza i ocena rozwiązań prawnych w obszarze rozwoju i modernizacji infrastruktury sieciowej w aspekcie bezpieczeństwa elektroenergetycznego Rynek92/5 6.00PLN
Analiza i porównanie układów energetycznych zawierających węglanowe ogniwo paliwowe ZET2014/13 6.00PLN
Analiza i porównanie układów energetycznych zawierających węglanowe ogniwo paliwowe Rynek113/10 6.00PLN

Strony