Artykuły Rynek Energii - pełne wersje

Tytułsortuj malejąco Cena
Calculation of thermal power of a heat recovery steam generator with reliability increase of the measurements by applying the data reconciliation  Rynek93/28 6.00PLN
Carbon emissions futures price forecasting with random forest Rynek153/12 6.00PLN
Ceny energii elektrycznej w Polsce – analiza wpływu zmniejszenia podatku akcyzowego na przedsiębiorstwa energochłonne Rynek156/2 6.00PLN
Charakterystyka generacji fotowoltaicznej w Polsce w perspektywie lat 2030-2040 Rynek155/4 6.00PLN
Charakterystyka pracy zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej Rynek121/6 6.00PLN
Charakterystyki dynamiczne przebiegu procesu elektrolizy Rynek127/9 6.00PLN
Charakterystyki ekonomiczne nadkrytycznego bloku typu oxy zintegrowanego z modułami ORC Rynek116/9 6.00PLN
Charakterystyki pracy połączonej farmy wiatrowej i fotowoltaicznej Rynek165/5 6.00PLN
Charakterystyki stanów przejściowych silnika Stirlinga z wolnym tłokiem pracującego w układzie mikrokogeneracyjnym Rynek131/6 6.00PLN
Chmura obliczeniowa jako rozwiązanie dla małych osd – możliwości i zagrożenia Rynek104/9 6.00PLN
Chmury czy twarde stąpanie po ziemi Rynek102/1 6.00PLN
CHP plant thermal power increase options Rynek133/14 6.00PLN
Chłodzenie termoakustyczne - model numeryczny urządzenia elementarnego Rynek131/9 6.00PLN
Ciemna strona efektywności energetycznej Rynek114/4 6.00PLN
Coal – gas system with CO2 capture – technical and economic analysis Rynek96/19 6.00PLN
Coal-water fuels combustion in fluidised bed Rynek139/14 6.00PLN
Cofiring of coal and meat and bone meal – the assessment of corrosion resistance of selected construction materials used in modern boilers Rynek100/20 6.00PLN
Cogeneration in a power plant with 370 MW power units operating in Polish power system Rynek109/18 6.00PLN
Cold storage in a sorption beds as an effective solution enabling averaging of daily energy consumption Rynek149/11 6.00PLN
Combined energy source for simultaneous production of cooling, heating, power and desalinated water Rynek152/10 6.00PLN
Combined Heat and Power Unit Based on Polymeric Electrolyte Membrane Fuel Cell in a Hotel Application Rynek90/20 6.00PLN
Comparative analysis of consumer behavior in electricity usage in households and workplaces Rynek116/18 6.00PLN
Comparative analysis of sewage sludge and other fuels and their mixes, made on the basis of thermogravimetry and mass spectrometry Rynek123/17 6.00PLN
Comparison of eddy dissipation concept and finite-rate/eddy dissipation models in case of coal gasification in a two-stage entrained flow gasifier and their relation to the experimental results Rynek137/14 6.00PLN
Compensation of efficiency loss in pulverized coal boiler co-firing biomass derived low calorific gases Rynek96/20 6.00PLN
Conceptual approach to valuation of climate change in EU countries through the prism of economic activities Rynek162/10 6.00PLN
Cooperation of energy sources in distributed generation Rynek115/18 6.00PLN
Costs and environmental effects of exhaust gas treatment in large combustion plant, case study Rynek163/9 6.00PLN
Critical evaluation of low-carbon electricity production technologies Rynek95/21 6.00PLN
CRM w obrocie gazem jako strategiczny warunek skutecznego przepływu informacji Rynek112/5 6.00PLN
Cztery sposoby zwiększenia wydajności telemetrycznych systemów komunikacyjnych „ostatniej mili” Rynek110/4 6.00PLN
Czy gaz ziemny będzie paliwem konkurencyjnym? Rynek120/1 6.00PLN
Czy gaz łupkowy zmienia polską sytuację? Rynek109/2 6.00PLN
Czy Polsce potrzebny jest gazociąg norweski? Rynek126/2 6.00PLN
Czynniki warunkujące adaptacyjną regulację powierzchni wymiany ciepła w odniesieniu do projektowania i eksploatacji skraplacza turbiny parowej Rynek144/5 6.00PLN
Czynniki warunkujące wysokość kosztów krańcowych pozyskania paliw odnawialnych Rynek91/15 6.00PLN
Czyste technologie gazowe – szansą dla Pomorza Rynek104/14 6.00PLN
Decomposing Carbon Dioxide Emissions Reduction for Polish Coal Based Power Generation System Rynek89/22 6.00PLN
Dekompozycja cen na Towarowej Giełdzie Energii i jej wpływ na dokładności predykcji Rynek99/15 6.00PLN
Dekompozycja ceny węzłowej energii elektrycznej na elementy składowe Rynek123/10 6.00PLN
Dekompozycja modeli matematycznych systemów elektroenergetycznych na potrzeby cyfrowych symulatorów pracujących w czasie rzeczywistym w aspekcie dokładności obliczeń Rynek98/8 6.00PLN
Determinants of the use of fuels in road transport in Poland - current state and assumptions until 2030 Rynek167/11 6.00PLN
Determinanty rozwoju generacji rozproszonej - analiza komparatywna Rynek89/8 6.00PLN
Determination of kinetic parameters of pulverized coal in drop tube test facility Rynek103/18 6.00PLN
Determining the thermal diffusivity of the material based on the measurement of the temperature profile in the wall Rynek143/9 6.00PLN
Development in Wind Energy Sector in the European Union Rynek89/21 6.00PLN
Development of reactive power optimization software for transmission network Rynek95/20 6.00PLN
Development of technology for wasteless processing of rice husk Rynek143/10 6.00PLN
Development of wind farms in Poland in the context of climate change Rynek160/12 6.00PLN
Dezintegracja substratów biologicznych przed procesem fermentacji. Przegląd stosowanych technologii Rynek138/3 6.00PLN

Strony