Artykuły - pełne wersje

sortuj malejąco Cena
Układ automatycznego podawania niesortowanej biomasy do kotłów małej mocy REC2015/9 6.00PLN
Układ suszenia węgla brunatnego z zastosowaniem pompy ciepła REC2011/3 6.00PLN
Układy do magazynowania energii z wykorzystaniem turbin gazowych RG2015/5 6.00PLN
Urzędowa regulacja obrotu ciepłem obowiązek zakupu ciepła wsparciem dla ciepła ze źródeł odnawialnych REC2011/13 6.00PLN
Urzędowa regulacja obrotu ciepłem. Nowe trendy regulacji ciepłownictwa REC2012/3 6.00PLN
Usługi inżynierskie przy projektowaniu i budowie gazociągów - globalne doświadczenia i wyzwania RG2013/4 6.00PLN
Uwarunkowania modernizacji sektora energii w Holandii RG2012/4 6.00PLN
Uwarunkowania środowiskowe procesu planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej ZET2014/4 6.00PLN
Warunki opłacalności zastosowania częściowego skojarzenia w elektrowni jądrowej pracującej w systemie zasilania w energię odbiorców zewnętrznych REC2014/13 6.00PLN
Wdrażanie trzeciego pakietu energetycznego z perspektywy europejskich regulatorów RG2011/3 6.00PLN
Wnioskowanie o nadmiernym zużyciu energii na podstawie metody sum skumulowanych ZET2016/12 6.00PLN
Wodno-powietrzny układ ogrzewania budynku z ceramicznym akumulatorem ciepła REC2013/4 6.00PLN
Wpływ Lng i shale gas na rynek gazu ziemnego w Polsce RG2011/2 6.00PLN
Wpływ mikrogeneracji prosumenckich na straty mocy czynnej w elementach elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia ZET2016/6 6.00PLN
Wpływ modelowania infiltracji powietrza na bilans cieplny w budynku mieszkalnym REC2011/23 6.00PLN
Wpływ parametrów geometrycznych gruntowych wymienników ciepła na efekty działania układu grzewczego z pompą ciepła REC2012/10 6.00PLN
Wpływ prowadzenia membranowego procesu separacji CO2 na efektywność nadkrytycznej elektrociepłowni węglowej REC2011/31 6.00PLN
Wpływ reklozerów na prace sieci średniego napięcia ZET2012/3 6.00PLN
Wpływ rozporządzenia REMIT na proces budowy jednolitego rynku energii ZET2016/1 6.00PLN
Wpływ stanu ochrony cieplnej budynku na dokładność wyznaczania sezonowego zużycia ciepła metodą regresji REC2012/14 6.00PLN
Wpływ systemu zasilania w energię budynku mieszkalnego na jego charakterystykę energetyczną REC2011/21 6.00PLN
Wpływ wdrażania rozwiązań inteligentnych sieci elektroenergetycznych na rynek ciepła REC2013/9 6.00PLN
Wpływ wstępnego suszenia węgla brunatnego na pracę kotłów energetycznych typu BB-1150 i CFB-672 REC2012/19 6.00PLN
Wpływ wymiany powietrza na zużycie ciepła w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej REC2012/12 6.00PLN
Wpływ zysków wewnętrznych na dokładność oceny sezonowego zużycia ciepła w budynku REC2011/22 6.00PLN
Współpraca źródeł energii w systemie rozproszonym REC2014/3 6.00PLN
Wstęp do metodologii numerycznego modelowania obiegów Stirlinga REC2015/7 6.00PLN
Wybór metody pomiarowego wyznaczania charakterystyki energetycznej obiektów dla zastosowania w procesie certyfikacji budynków REC2011/20 6.00PLN
Wybrane aspekty intensyfikacji wykorzystania infrastruktury sieciowej ZET2016/4 6.00PLN
Wybrane aspekty optymalizacji mikrosystemu elektroenergetycznego wykorzystującego odnawialne źródła energii i technologie kogeneracji ZET2016/7 6.00PLN
Wybrane aspekty planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej ZET2013/9 6.00PLN
Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła REC2013/1 6.00PLN
Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w Polsce i Republice Czeskiej RG2013/12 6.00PLN
Wykorzystanie biogazu ze składowisk odpadów jako zadanie samorządu terytorialnego RG2012/9 6.00PLN
Wykorzystanie energii odpadowej gazu konwertorowego w układach z kotłem wielopaliwowym oraz układach kogeneracyjnych z turbiną gazową i silnikiem tłokowym RG2014/12 6.00PLN
Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego a magazynowanie ciepła REC2015/3 6.00PLN
Wykorzystanie gazu węglowego jako źródło paliwa dla metalurgii RG2013/16 6.00PLN
Wykorzystanie metod analizy skupień do segmentacji potencjalnych odbiorców gazu ziemnego ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw dla instalacji LNG w małej skali REC2013/12 6.00PLN
Wykorzystanie metody Servqual do badania satysfakcji klientów punktu obsługi indywidualnego klienta dystrybucji gazu RG2013/6 6.00PLN
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w polskich i czeskich obiektach użytku publicznego REC2014/11 6.00PLN
Wykorzystanie paliw alternatywnych w procesach technologicznych REC2014/8 6.00PLN
Wykorzystanie układów gazowo-powietrznych w ciepłownictwie REC2011/25 6.00PLN
Wysokotemperaturowa konwersja biomasy w gaz bogaty w CO i H2 RG2011/12 6.00PLN
Wytwarzanie energii w blokach gazowo – parowych – bezpieczeństwo i przewaga ekologiczna RG2014/16 6.00PLN
Wyznaczanie ciepła skraplania pary wodnej na przykładzie kondensacyjnego wymiennika ciepła do odzysku ciepła odpadowego ze spalin REC2014/14 6.00PLN
Wyznaczanie sprawności spalania kotła za pomocą metody pośredniej z wykorzystaniem tzw Wzorów Siegerta REC2012/18 6.00PLN
Wyznaczanie straty promieniowania kotła wodnego z wykorzystaniem techniki termowizyjnej REC2013/6 6.00PLN
Wyznaczenie maksymalnej sprawności obiegu zeroemisyjnej turbiny gazowo-parowej RG2013/8 6.00PLN
Wyznaczenie sprawności diabatycznych instalacji CAES RG2015/6 6.00PLN
Właściwości termokinetyczne węgla brunatnego w procesie suszenia fluidalnego REC2011/8 6.00PLN

Strony