RGRECZET

Patronat medialny:

cire

 

MIEJSCE OBRAD KONFERENCJI I ZAKWATEROWANIE

Hotel Piano
ul. Jana Pawła II 19
20-535 Lublin
recepcja@piano-lublin.pl
tel: 81 458 38 33, 512 524 021
Uczestnicy konferencji zostaną zakwaterowani w pokojach 1 i 2-osobowych.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

17 czerwca (poniedziałek) - od godz. 13.00 rejestracja uczestników w Biurze Konferencji, wieczorna sesja dyskusyjna
18 czerwca (wtorek) - godz. 9.00 - obrady tematyczne
19 czerwca (środa)  - obrady i podsumowanie konferencji w godzinach południowych

INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW:

Uczestnicy Konferencji, którzy zamierzają wyrazić swój pogląd w sprawach będących przedmiotem obrad, proszeni są o podanie ich tytułów oraz nadesłanie streszczeń o objętości do 150 słów.

Pełny tekst referatu, przygotowany zgodnie ze wskazówkami redakcyjnymi, które Autorzy otrzymają po akceptacji referatu, należy przesłać do dnia 31 maja 2024r. na adres redakcji. Przewiduje się około 20 minutową prezentację zakwalifikowanych referatów i posterów.

Nazwiska autorów i tytuły referatów programowych oraz referatów dodatkowych zostaną przedstawione w programie konferencji, który otrzymają wszyscy zainteresowani konferencją na początku czerwca 2024r. Referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, opublikujemy w „Rynku Energii”.

UCZESTNIKOM KONFERENCJI ZAPEWNIAMY:

• zakwaterowanie - 2 noclegi (17/18, 18/19),
• wyżywienie (od obiadu 17 czerwca do obiadu 19 czerwca,
• komplet materiałów konferencyjnych,
• udział w organizowanych imprezach i rekreacji,
• dowóz na trasie PKP Lublin - Hotel Piano.

KOSZT UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

 2000 zł + VAT - z zakwaterowaniem w pokoju 1 - osobowym,
1700 zł + VAT - z zakwaterowaniem w pokoju 2 - osobowym,
1250 zł + VAT - bez zakwaterowania,
900 zł + VAT - opłata za pobyt osób towarzyszących (do negocjacji)
Opłatę z uwzględnieniem 23% podatku VAT, prosimy dokonać do dnia 31 maja 2024r.
na konto: KAPRINT, Bank Pekao SA,
nr 53 1240 2382 1111 0000 3895 2340

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 31 maja 2024 r. (wypełnienie formularza na www, przesłanie go e-mailem lub pocztą tradycyjną).

REDAKCJA RYNKU ENERGII
ul. Kondratowicza 59 lok.40
03-285 Warszawa
tel./fax.: 503 848 847
e-mail: info@kaprint.pl, www.rynek-energii.pl, www.kaprint.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Redakcją.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU FIRM

Firmy, które chciałyby sponsorować Konferencję i wystąpić podczas Konferencji z prezentacją oraz wziąć udział w wystawie, prosimy o skontaktowanie się z redakcją Rynku Energii w celu ustalenia warunków i planu współpracy.