REC RG ZET

LISTA REFERATÓW:

 1.  

Sławomir Cieślik

Politechnika Bydgoska

Zarządzanie energią w kontekście nowego polskiego systemu energetycznego

 1.  

Tomasz Popławski, Marek Kurkowski

Politechnika Częstochowska

Wymagania oświetleniowe dla modernizowanych dróg a ich realizacje

 1.  

Tomasz Popławski, T. Lansberg

Politechnika Częstochowska

Zastosowanie modelu wektorowej autoregresji Jorgansena (VAR) do analizy sytuacji energetycznej gospodarstw domowych w Polsce

 1.  

Daniel Węcel

Politechnika Śląska

Wodorowe ogniwa paliwowe wykonane z wykorzystaniem technologii przyrostowych (druku 3D)

 1.  

Dariusz Bober

PZZ Lubella GMW Sp. z o.o.

Model Trybów Zasilania w rzeczywistości operacyjnej przedsiębiorstwa

 1.  

Aleksandra Walewska

Politechnika Śląska

Badania różnych struktur wytwarzania metanolu w oparciu o wodór uzyskiwany z OZE

 1.  

Arkadiusz Kępa

Politechnika Częstochowska

Pompa ciepła - jedynym rozwiązaniem do ogrzewania domów?

 1.  

Wojciech Grządzielski

PSG

Sieci gazowe wsparciem dla rozwoju OZE

 

 1.  

Michał Jurczyk

Politechnika Śląska

Koncepcja zintegrowanego systemu fermentacji beztlenowej i kompostowania z wykorzystaniem odpadowego tlenu

 1.  

Włodzimierz Bieliński

Politechnika Bydgoska

Zmiany kształtu dobowych profili zapotrzebowania na moc wybranych odbiorców energii elektrycznej w okresach wieloletnich

 1.  

Janusz Lichota

Politechnika Wrocławska

Optymalizacja pracy kotła nadkrytycznego

 1.  

Paweł Bućko

Politechnika Gdańska

Bilansowanie lokalne w systemie elektroenergetycznym

 1.  

Mariola Jureczko, Michał Jurczyk, Stanek B. Nowak P.

Politechnika Śląska

Projekt autonomicznej stacji do doraźnej naprawy rowerów zasilanej instalacją paneli fotowoltaicznych

 1.  

Waldemar Dołęga

Politechnika Wrocławska

Krajowa sieć elektroenergetyczna – analiza stanu i zagrożeń funkcjonowania

 1.  

Bernard Knutel, Błażej Gaze

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Możliwość energetycznego zagospodarowania strużyn z przetwórstwa skór

 1.  

Kamil Niesporek

Politechnika Śląska

Bezpośredni wychwyt dwutlenku węgla z powietrza - Aktualny stan i kierunek badań

 1.  

Oliwia Baszczeńska

Politechnika Śląska

Strategia wodorowa w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich

 1.  

Tomasz Iluk

Instytut Technologii Paliw i Energii

 

 1.  

Robert Jędrychowski

Politechnika Lubelska

Optymalne wykorzystanie energii elektrycznej do oświetlenia dróg szybkiego ruchu

 1.  

Janusz Sowiński

Politechnika Częstochowska

Estymacja miary ryzyka w ekonomicznej ocenie efektywności inwestycji w elektroenergetyce – analiza przypadku budowy instalacji wychwytu CO2

 1.  

Artur Tokarczyk

Politechnika Warszawska

Diagnostyka turbin parowych w układzie CCGT z wykorzystaniem SSN: konstrukcja drzewa decyzyjnego

 1.  

Krzysztof Badyda

Politechnika Warszawska

Uwarunkowania wykorzystania gazu ziemnego dla celów energetycznych w Polsce i na świecie

 1.  

Jakub Bank

Politechnika Warszawska

Badanie wpływu generacji z OZE na zmianę ceny energii elektrycznej

 1.  

Ochman J. Jureczko. M. Jurczyk M.

Politechnika Śląska

Analiza cieplna i wytrzymałościowa niskociśnieniowych zbiorników do magazynowania wodoru

 1.  

Artur Leśniak

Veolia Energia Polska SA

Perspektywy rozwoju wysokosprawnej kogeneracji w świetle pakietu regulacji Fit for 55

 1.  

Patrycja Kowalik

Instytut Energetyki

Modelowanie procesu produkcji wodoru w pętli termochemicznego rozkładu wody opartej na cyklu S-I

 1.  

Janusz Siwiński

Ecoenergia Sp. z o.o.

Predykcyjny system sterowania instalacją SNCR

 1.  

Krzysztof Szczotka

AGH

Termomodernizacja jako mechanizm poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej.

 1.  

Jakub Szymiczek

AGH

Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – elektrociepłownia Rogoźno, obieg ORC