1. Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania systemu magazynowania energii zasilanego z instalacji fotowoltaicznej

Technical and economic analysis of application of energy storage system powered by photovoltaic installation
Blanka Jakubowska, Aleksandra Sierdzińska
opublikowany w: Rynek Energii 2(171)/2024

2. Prosumencka energetyka fotowoltaiczna i wiatrowa w Polsce – analiza rozwoju

Prosumer photovoltaic and wind power in Poland – analysis of development
Sławomir Bielecki, Tadeusz Skoczkowski, Kacper Galewski
opublikowany w: Rynek Energii 2(171)/2024

3. Wyzwania związane z integracją wodoru z infrastrukturą gazu ziemnego

Challenges associated with the integration of hydrogen with natural gas infrastructure
Marta Gburzyńska
opublikowany w: Rynek Energii 2(171)/2024

4. Wyznaczenie charakterystyk prądowo – napięciowych modułów BIPV na podstawie badań doświadczalnych

Experimental analysis of current-voltage parameters of colour BIPV modules
Paweł Nowak, Mariola Jureczko, Michał Jurczyk, Wojciech Uchman, Dominik Leszczewski, Tomasz Muskała, Sabina Gawlik, Patrycja Kaszut, Piotr Sobik, Olgierd Jeremiasz
opublikowany w: Rynek Energii 2(171)/2024

5. Perspektywy optymalizacji procesu spalania węgla: nowe kierunki badań w kontekście zrównoważonej energetyki

Perspectives on optimizing coal combustion process: new research directions in the context of sustainable energy
Andżelika Krupińska, Zdzisław Bielecki, Marek Ochowiak, Sylwia Włodarczak, Jarosław Smyła, Jarosław Dziuba, Michał Bielecki
opublikowany w: Rynek Energii 2(171)/2024

6. Analiza możliwości obniżenia kosztów uzdatniania wody w projektach samowystarczalności energetycznej pompowni wód kopalnianych

Analysis of opportunities to reduce water treatment costs in energy self-sufficiency projects for mine water pumping stations
Małgorzata Magdziarczyk, Stefan Czerwiński, Małgorzata Wysocka, Andrzej Chmiela, Adam Smoliński
opublikowany w: Rynek Energii 2(171)/2024

7. Analiza odporności na brak zasilania z krajowej sieci energetycznej w zmodernizowanej pompowni wód kopalnianych

Analysis of resistance to lack of power supply from the national power grid in a modernized mine water pumping station
Andrzej Chmiela, Sebastian Guja, Adam Smoliński
opublikowany w: Rynek Energii 2(171)/2024

8. Innovative method of power supply of railway signalling systems

Innowacyjny sposób zasilania systemów sygnalizacji kolejowej
Boris S. Sergeev, Dariusz Tarnapowicz, Lech Dorobczynski, Marcin Matuszak
opublikowany w: Rynek Energii 2(171)/2024

9. Wind turbine noise annoyance due to ability of employee to carry out his basic tasks

Uciążliwość hałasu turbin wiatrowych ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań
Dariusz Pleban, Łukasz Kapica, Grzegorz Szczepański, Jan Radosz, Adrian Alikowski, Krzysztof Łada
opublikowany w: Rynek Energii 2(171)/2024

10. Empirical validation of a comprehensive zero-dimensional model for lignite water evaporation

Empiryczna walidacja pełnego zerowymiarowego modelu parowania wody z węgla brunatnego
Janusz Lichota
opublikowany w: Rynek Energii 2(171)/2024

11. Efficiency of solar vacuum collector used in household

Efektywności solarnego kolektora próżniowego zastosowanego w gospodarstwie domowym
Zbigniew Matuszak, Marcin Matuszak, Piotr Pilawski, Dariusz Tarnapowicz, Iwona Żabińska
opublikowany w: Rynek Energii 2(171)/2024