1. Analiza długookresowego działania układu grzewczego z gruntową pompą ciepła zasilanego panelami fotowoltaicznymi

Analysis of long-term operation of heating system with ground-source heat pump powered by photovoltaic panels
 Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała
pompa ciepła, gruntowy pionowy wymiennik ciepła, układ fotowoltaiczny, emisja substancji szkodliwych

2. Analiza pracy farmy wiatrowej i farmy fotowoltaicznej dla generacji wodoru

Analysis of combined wind farm and photovoltaic farm for hydrogen generation
 Janusz Kotowicz, Kamila Szykowska
odnawialne źródła energii, farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, generator wodoru

3. Mikrosieci a otoczenie formalno-prawne w Polsce

Microgrids and the formal and legal environment in Poland
 Adam Adamek
mikrosieć, odnawialne źródła energii, prawo, regulacje, dokumenty strategiczne

4. Zwiększenie sprawności instalacji produkujących metanol i amoniak przy zastosowaniu modułów ORC

Increasing the efficiency of installations producing methanol and ammonia with ORC modules
 Mateusz Brzęczek, Aleksandra Walewska
wodór, metanol, amoniak, oze, paliwa alternatywne

5. Technologia EWHR odzysku ciepła i redukcji emisji w kotłach

EWHR technology for heat recovery and reduction of emissions in boilers
 Piotr Ostrowski, Marek Pronobis, Filip Szelejewski
odzysk ciepła, WEHR

6. Potencjał magazynowania ciepła akumulatorów PCM w miejskim systemie ciepłowniczym w układzie rozproszonym

Heat storage potential of dispersed PCM accumulators in a district heating system
 Michał Turski
magazynowanie ciepła, rozproszone akumulatory ciepła PCM, miejskie systemy ciepłownicze

7. Doświadczalne wyznaczenie właściwości cieplnych prototypowych materiałów izolacyjnych wykonanych technologią druku 3D

Experimental determination of thermal properties of prototype insulating materials made with 3D printing technology
 Beata Anwajler, Radosław Spychaj, Patrycja Wójcik, Anna Piwowar
izolacja cieplna, izolacje komórkowe, bionika, opór cieplny, aparat płytowy

8. Analiza możliwości skrócenia czasu rozruchu kotła z paleniskiem pyłowym

Analysis to speed up of the start-up of pf boiler
 Paweł Rączka
kocioł, palenisko pyłowe, rozruch, minimum techniczne, elastyczność bloku energetycznego

9. System regulacji przepływu wody chłodzącej bloku kondensacyjnego zapewniający poprawę sprawności układu

Cooling water mass flow control system for increasing turbine efficiency
 Ewa Dobkiewicz-Wieczorek
układ chłodzenia skraplaczy, blok ciepłowniczy, sprawności bloku, algorytmy genetyczne

10. Wysokosprawne wentylatory promieniowe jako urządzenia zmniejszające koszty wytwarzania energii i poprawiające ochronę środowiska

High efficiency centrifugal fans as machines decreasing energy production costs and increasing environment protection
 Jarosław Dziuba
wentylatory przemysłowe, poprawa sprawności, koszty wytwarzania energii

11. Zastosowanie dwutlenku cyrkonu jako materiału konstrukcyjnego

High efficiency centrifugal fans as machines decreasing energy production costs and increasing environment protection
 Zbigniew Blok, Agnieszka Kluczowska, Katarzyna Pelc, Krzysztof Strzępek, Leszek Pięciak, Katarzyna Sieroń
ceramika cyrkonowa, dwutlenek cyrkonu, dwutlenek cyrkonu stabilizowany itrem, dwutlenek cyrkonu stabilizowany magnezem, ceramika konstrukcyjna

12. Experimental results and minimizing NOX emissions’ analysis from the fluidized bed boiler of type OE700

 Jolanta Ziaja, Janusz Lichota
power plant, fluidized bed boiler, NOx reduction, SNCR, optimization