1. Analiza długookresowego działania układu grzewczego z gruntową pompą ciepła zasilanego panelami fotowoltaicznymi

Analysis of long-term operation of heating system with ground-source heat pump powered by photovoltaic panels
Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała
opublikowany w: Rynek Energii 6(157)/2021

2. Analiza pracy farmy wiatrowej i farmy fotowoltaicznej dla generacji wodoru

Analysis of combined wind farm and photovoltaic farm for hydrogen generation
Janusz Kotowicz, Kamila Szykowska
opublikowany w: Rynek Energii 6(157)/2021

3. Mikrosieci a otoczenie formalno-prawne w Polsce

Microgrids and the formal and legal environment in Poland
Adam Adamek
opublikowany w: Rynek Energii 6(157)/2021

4. Zwiększenie sprawności instalacji produkujących metanol i amoniak przy zastosowaniu modułów ORC

Increasing the efficiency of installations producing methanol and ammonia with ORC modules
Mateusz Brzęczek, Aleksandra Walewska
opublikowany w: Rynek Energii 6(157)/2021

5. Technologia EWHR odzysku ciepła i redukcji emisji w kotłach

EWHR technology for heat recovery and reduction of emissions in boilers
Piotr Ostrowski, Marek Pronobis, Filip Szelejewski
opublikowany w: Rynek Energii 6(157)/2021

6. Potencjał magazynowania ciepła akumulatorów PCM w miejskim systemie ciepłowniczym w układzie rozproszonym

Heat storage potential of dispersed PCM accumulators in a district heating system
Michał Turski
opublikowany w: Rynek Energii 6(157)/2021

7. Doświadczalne wyznaczenie właściwości cieplnych prototypowych materiałów izolacyjnych wykonanych technologią druku 3D

Experimental determination of thermal properties of prototype insulating materials made with 3D printing technology
Beata Anwajler, Radosław Spychaj, Patrycja Wójcik, Anna Piwowar
opublikowany w: Rynek Energii 6(157)/2021

8. Analiza możliwości skrócenia czasu rozruchu kotła z paleniskiem pyłowym

Analysis to speed up of the start-up of pf boiler
Paweł Rączka
opublikowany w: Rynek Energii 6(157)/2021

9. System regulacji przepływu wody chłodzącej bloku kondensacyjnego zapewniający poprawę sprawności układu

Cooling water mass flow control system for increasing turbine efficiency
Ewa Dobkiewicz-Wieczorek
opublikowany w: Rynek Energii 6(157)/2021

10. Wysokosprawne wentylatory promieniowe jako urządzenia zmniejszające koszty wytwarzania energii i poprawiające ochronę środowiska

High efficiency centrifugal fans as machines decreasing energy production costs and increasing environment protection
Jarosław Dziuba
opublikowany w: Rynek Energii 6(157)/2021

11. Zastosowanie dwutlenku cyrkonu jako materiału konstrukcyjnego

High efficiency centrifugal fans as machines decreasing energy production costs and increasing environment protection
Zbigniew Blok, Agnieszka Kluczowska, Katarzyna Pelc, Krzysztof Strzępek, Leszek Pięciak, Katarzyna Sieroń
opublikowany w: Rynek Energii 6(157)/2021