1. Rola sieci gazowej w transformacji energetycznej

The role of gas networks in energy transition
 Wojciech Grządzielski
sieć gazowa, transformacja energetyczna, łączenie sektorów, mobilność

2. Analiza charakterystyki energetycznej wielkopowierzchniowych budynków handlowych

Energy performance analysis of large-scale commercial buildings
 Hanna Jędrzejuk
charakterystyka energetyczna, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe

3. Analiza kształtowania się wydajności otworów drenażowych metanu ze ścian eksploatacyjnych węgla kamiennego jako źródła energii– studium przypadku

Analysis of the efficiency of methane drainage holes from hard coal walls as a source of energy - case study
 Zygmunt Łukaszczyk, Henryk Badura, Roman Dźwigoł
kopalnia węgla kamiennego, odmetanowanie, metan, otwory drenażowe

4. Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Wielkopolsce – modernizacja systemu ciepłowniczego Nowego Tomyśla

Possibilities for use of geothermal energy in greater Poland province – modernization of the Nowy Tomyśl heating system
 Jacek Zimny, Mieczysław Struś, Wojciech Kowalski, Jakub Szymiczek, Piotr Michalak, Krzysztof Szczotka
energia geotermalna, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy (SPCDM), dublet geotermalny, studium wykonalności

5. Nowe otwarcie rynku biomasy dla ciepłownictwa systemowego

New opening of biomass market for heat production in district heating plants
 Zbigniew Plutecki, Anna Duczkowska
efektywność energetyczna, potencjał energetyczny biomasy, biomasa w ciepłownictwie

6. Ocena wpływu hałasu turbiny wiatrowej na wydajność pracy człowieka – badania pilotażowe

Assessment of the impact of wind turbine noise on human performance – pilot studies
 Dariusz Pleban, Jan Radosz, Grzegorz Szczepański, Łukasz Kapica, Czesław Cempel
hałas, turbina wiatrowa, uciążliwość, wydajność pracy, testy psychologiczne

7. Badanie wyników pomiarów dyspersji polaryzacyjnej włókien światłowodowych w kablach OPGW i OPPC pod kątem zbieżności z rozkładem normalnym

Testing measurement results of polarization mode dispersion of OPGW and OPPC cables for contracting of normal distribution
 Sławomir Andrzej Torbus, Paulina Bławat, Aneta Modrakowska, Sandra Siekierska
kabel OPGW, kabel OPPC, włókno światłowodowe, dyspersja polaryzacyjna

8. Influence of cooling water temperature on performance of EPR nuclear power plant

Wpływ temperatury wody chłodzącej na osiągi elektrowni jądrowej z reaktorem EPR
 Rafał Laskowski, Adam Smyk, Nikołaj Uzunow
clear power plant performance, cooling system, steam condenser, cooling water temperature, EPR

9. Safe use of electrical power devices and equipment used on site

Bezpieczna eksploatacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych stosowanych na budowach
 Adam Baryłka, Jerzy Obolewicz
construction, electrical devices

12. Visualization and numerical simulation of three dimensional flow over a vertical pillar

Badania wizualizacyjne i numeryczne trójwymiarowego opływu filaru pionowego
 Henryk Kudela, Katarzyna Strzelecka, Dominik Błoński
flow past cylinder, numerical simulation, experimental fluid mechanics, critical points