1. Polityka klimatyczno-energetyczna a ubóstwo energetyczne w Polsce

Climate and energy policies and its impact on energy poverty in Poland
 Rafał Nagaj
ubóstwo energetyczne, polityka klimatyczno-energetyczna, ceny energii

2. Autokonsumpcja energii elektrycznej w prosumenckiej osłonie kontrolnej

Solar photovoltaic self-consumption in the Polish prosumer sector
 Robert Wójcicki
fotowoltaika, autokonsumpcja, instalacja prosumencka, prosumencka osłona kontrolna

3. Zarządzanie pracą minisystemu elektroenergetycznego niskiego napięcia ze względu na minimalną moc strat

Energy losses in the lv power network with prosumer microinstallations
 Sławomir Cieślik
smart-grid, elektroenergetyczne sieci dystrybucyjne, zarządzanie energią

4. Wykorzystanie analizy fraktalnej oraz adaptacyjnej krzywej mocy do krótkoterminowych prognoz mocy elektrowni wiatrowych

Use of fractal analysis and adaptive curve for short-term power forecasts of wind farms
 Tomasz Popławski, Piotr Szeląg
prognozowanie, rynek energii, analiza fraktalna, teoria chaosu

5. Porównanie poszczególnych faz LCA kolektora słonecznego bez i z magazynem ciepła

Comparison of LCA phases of solar collector without and with heat storage
 Agnieszka Jachura, Radosław Czapski
LCA, ocena środowiskowa, magazynowanie ciepła, PCM, kolektor słoneczny

6. Przegląd wybranych konstrukcji silników cieplnych małej mocy wykorzystywanych w procesach utylizacji ciepła odpadowego

Selected low power heat engine constructions using waste heat from thermal processes
 Marcin Wołowicz
silnik cieplny, ciepło odpadowe, ekspander, Stirling, ORC

7. Analiza wpływu jakości węgla na efektywność pracy kotła fluidalnego

Analysis of coal quality influence on fluidized bed boiler effectivity
 Agata Wirth, Jarosław Brodny
efektywność produkcji, kotły fluidalne, jakość węgla, blok energetyczny

8. Zjawisko lewitacji akustycznej – badania wstępne

Acoustic levitation phenomenon – the preliminary research
 Krzysztof Grzywnowicz, Leszek Remiorz
lewitacja akustyczna, modelowanie numeryczne, obliczeniowa dynamika płynów

9. Problems and perspectives of wind energy development in Poland

Problemy i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce
 Waldemar Dołęga
renewable energy sources, wind energy, development, assessment

10. Estimation of peak loads in residential electricity by means of a coincidence factor method

Szacowanie mocy szczytowych odbiorców mieszkaniowych metodą współczynnika jednoczesności
 Sławomir Bielecki
peak loads, coincidence factor, residential electricity users

11. The impact of fire on changing the strength of the underground shelter structure

Wpływ pożaru na zmianę wytrzymałości konstrukcji schronu podziemnego
 Adam Baryłka
fire protection, shelter structure, heat transfer model

12. Possibility of the electric vehicle-to-home charging using renewable energy sources

Możliwość domowego ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
 Viachaslau Charvinski, Helene Kostukevich, Artur Rusowicz
vehicle-to-home (V2H), charging, household demand profile