1. Analiza symulacyjna wykorzystania elastycznego popytu na rynku energii w Polsce

Simulation analysis of flexible demand use on polish energy market
 Bożena E. Matusiak, Witold Bartkiewicz
rynek energii, zarządzanie stroną popytową i elastycznością, business case, analiza symulacyjna

2. Elektrociepłownia na rynku energii

CHP on energy market
 Janusz Lichota, Przemysław Kołodziejak
maksymalizacja zysku, elektrociepłownia, model rynku

3. Budowa scenariuszy zapotrzebowania na energię na przykładzie wybranych gmin jako element strategii gminy samowystarczalnej energetycznie

Constructing the scenario for energy demand on the basis of selected municipalities as an element of energy self-sufficient municipalities
 Tomasz Popławski
prognozowanie, rynek energii, gmina samowystarczalna energetycznie

4. Ocena możliwości zastosowania klasycznej metody wskaźnikowej do bieżącego zarządzania energią

Assessment of possibility of application of classic indicative method to on-line energy management
 Izabela Sadowska
zarządzanie energią, gospodarka energetyczna

5. Optymalizacja wytwarzania energii w wieloblokowych elektrowniach wodnych według kryterium sprawnościowego

Optimization of energy production in multi-unit hydroelectric power plants according to the efficiency criterion
 Adam Adamkowski, Mariusz Lewandowski,Stanisław Lewandowski, Witold Cicholski, Krzysztof Młodzikowski, Grzegorz Gołębiewski
wieloblokowa elektrownia wodna, algorytm optymalizacyjny, maksymalizacja sprawności

6. Funkcjonowanie krajowego systemu elektroenergetycznego w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Operation of national electric power system in aspect of electric energy supply security
 Waldemar Dołęga
system elektroenergetyczny, bezpieczeństwo dostaw energii

7. Rola generacji wiatrowej w pokryciu zapotrzebowania na moc w krajowym systemie elektroenergetycznym

The role of wind power generation in the load carrying capability
 Aleksandra Augustyn, Jacek Kamiński
energetyka wiatrowa, pokrycie obciążenia, krajowy system elektroenergetyczny

8. Integracja elektrowni gazowo - parowej z silnikami Stirlinga w celu wykorzystania ciepła odpadowego

Integration of a combined cycle power plant with stirling engines to use waste heat
 Janusz Kotowicz, Mateusz Brzęczek
elektrownia gazowo - parowa, silnik Stirlinga, analiza termodynamiczna, separacja CO2

9. Analiza rozpływu pary w wymienniku ciepłowniczym

Analysis of steam distribution in heat exchanger
 Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec, Rafał Laskowski
wymiennik ciepła, kondensacja pary, symulacje numeryczne

10. Rola biomasy toryfikowanej na rynku tradycyjnych paliw kopalnych

The role of torrefied biomass on the market of traditional fossil fuels
 Anna Poskart, Stanisław Szwaja, Aneta Magdziarz, Dorota Musiał, Monika Zajemska
toryfikacja, ślazowiec pensylwański, uwęglanie biomasy, analiza chemiczna

11. Bezpieczeństwo wymiany danych w systemach sterowania i nadzoru

Security of data exchange in supervisory control systems
 Robert Jędrychowski, Klara Sereja
SCADA, IEC 61850, IEC 62351, SSiN, Smart Grid

12. Regulacja MiFID II i jej wpływ na działalność podmiotów z sektora energetycznego

MiFID II and its impact on conducting business by entities from the energy sector
 Kinga Dziennik-Marciniak, Adrian Rycerski
Towarowe instrumenty pochodne, instrument finansowy, energia, energetyka

13. Power load profile compression with the use of DCT and K-SVD method

Kompresja profili obciążeń elektroenergetycznych z wykorzystaniem metody DCT i K-SVD
 Marcin Drechny
power load profiles, compression, DCT, K-SVD, NN-K-SVD

14. Project of using an in-home display as a graphical user interface for a home area network

Projekt wykorzystania wyświetlacza domowego jako graficznego interfejsu użytkownika dla sieci domowej
 Krzysztof Billewicz, Marta R. Jabłońska
home area network, in-home display, energy management, smart home