1. Model WACC a proces zarządzania w sektorze ciepłowniczym

 Sylwia Łęgowik-Świącik

2. Nowe rozwiązania dla hybrydowych systemów zaopatrzenia budynków w energię

 Michał Turski, Robert Sekret

3. Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego a magazynowanie ciepła

 Joanna Rudniak, Robert Sekret

4. Badania doświadczalne sprawności procesu nagrzewania wody przy różnych źródłach energii

 Rafał Wyczółkowski, Dariusz Urbaniak, Tomasz Wyleciał

5. Perspektywy wykorzystania biomasy w technologiach energetycznych stosowanych w Polsce

 Aleksandra Górecka-Zbrońska, Agnieszka Kijo-Kleczkowska

6. Ocena energetyczna eksploatacji układu skojarzonego z turbiną gazową przy zmiennych parametrach otoczenia z wykorzystaniem modeli matematycznych i krzywych korekcyjnych

 Marcin Plis, Henryk Rusinowski

7. Wstęp do metodologii numerycznego modelowania obiegów Stirlinga

 Leszek Remiorz, Janusz Kotowicz, Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska

8. Ocena zasadności stosowania koncentratorów promieniowania słonecznego w zakresie produkcji chłodu

 Łukasz Bartela, Leszek Remiorz

9. Układ automatycznego podawania niesortowanej biomasy do kotłów małej mocy

 Michał Pyrc, Dariusz Urbaniak

10. Zagadnienie zagospodarowania pylistego węgla drzewnego

 Bogdan Kosturkiewicz, Andrzej Janewicz, Marek Hryniewicz, Andrzej Rozwadowski

11. Błędy w doborze i eksploatacji pomp w układach ciepłowniczych

 Andrzej Wilk