1. Równowaga ceny ciepła

 Janusz Lichota

2. Analiza warunków efektywnego zasilania budynku mieszkalnego w ciepło

 Mariusz Aleksiewicz, Arkadiusz Rajs

3. Współpraca źródeł energii w systemie rozproszonym

 Łukasz Szabłowski, Jarosław Milewski, Krzysztof Badyda

4. Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga oraz aspekty rozwoju Smart Grid na terenie Polski

 Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Przemysław Szulim

5. Produkcja energii elektrycznej z ciepła spalin agregatu kogeneracyjnego

 Stanisław Szwaja

6. Analiza porównawcza emisji NOx i SO2 podczas spalania węgla, biomasy oraz ich współspalania

 Aleksandra Górecka-Zbrońska, Agnieszka Kijo-Kleczkowska

7. Możliwości polepszenia własności dynamicznych bloków węglowych w aspekcie zwiększającego się udziału OZE w krajowych mocach wytwórczych

 Marcin Pilarczyk, Piotr Cisek

8. Wykorzystanie paliw alternatywnych w procesach technologicznych

 Anna Konstanciak, Silvie Brožová, Pavlina Pustějovská

9. Zagadnienie brykietowania osadów ściekowych z węglem kamiennym

 Bogdan Kosturkiewicz

10. Przemysłowa eksploatacja biogazowego zespołu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. w Częstochowie

 Adam Dużyński, Wiesław Bawor

11. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w polskich i czeskich obiektach użytku publicznego

 Manuela Ingaldi, Simona Jursová, Edyta Kardas

12. Przemysłowa uprawa glonów jako substytut energetycznych upraw rolniczych

 Monika Sikorska, Stanisław Szwaja, Łukasz Gałczyński, Karol Grab-Rogaliński, Michał Pyrc, Ewa Stańczyk-Mazanek, Marcin Dębowski, Marcin Zieliński

13. Warunki opłacalności zastosowania częściowego skojarzenia w elektrowni jądrowej pracującej w systemie zasilania w energię odbiorców zewnętrznych

 Andrzej Reński, Kazimierz Duzinkiewicz, Marcin Jaskólski, Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak

14. Wyznaczanie ciepła skraplania pary wodnej na przykładzie kondensacyjnego wymiennika ciepła do odzysku ciepła odpadowego ze spalin

 Tomasz Tietze, Piotr Szulc, Kazimierz Wójs

15. Zastosowanie procesów inżynierskich w dziedzinie produkcji żelaza

 Simona Jursová, Anna Konstanciak, Pavlína Pustějovská, Edyta Kardas, Silvie Brožová, Manuela Ingaldi

16. Badania eksperymentalne przewodności cieplnej złącz w wiązkach stalowych prętów kwadratowych

 Rafał Wyczółkowski, Agnieszka Benduch, Tomasz Wyleciał, Dariusz Urbaniak